Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Emoce zahýbaly setkáním starostů měst a obcí Šluknovského výběžku

Doubice • První setkání starostů měst a obcí Šluknovska v tomto roce se konalo v pátek 16. ledna v útulném prostředí Staré hospody v Doubici. První část jednání byla zaměřena především na ekonomické záležitosti Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) a přípravu rozpočtu na rok 2009. Součástí této diskuze byla i informace Ing. Zibnera o připravovaném rozšíření knihy Vlastivěda Šluknovského výběžku o přílohu s pověstmi ze Šluknovska. Na financování Vlastivědy se částečně podílelo i SPRŠ. Ze zisku z jejího prodeje by měla být hrazena výroba přílohy. Kniha vyšla v nákladu dvou tisíc výtisků a setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Stejný počet výtisků by měla mít i příloha a čtenáři si ji budou moci zakoupit s Vlastivědou, nebo i zvlášť přibližně za 40 Kč. Ing. Zibner ujistil starosty, že ti čtenáři, kteří si nestačí knihu koupit, nemusí truchlit. Připravuje se již výroba CD s veškerými informacemi, které papírová Vlastivěda obsahuje a ti, kteří by se mohli pozastavit nad neaktuálností některých údajů, například demografických, hospodářských ap. mohou být ujištěni, že ke knize každé tři roky vyjde aktualizovaný dodatek.

Velká pozornost starostů byla věnována hostům, dvěma novým krajským radním ze Šluknovského výběžku, Petru Jakubcovi a Mirko Bernasovi. Ti se přišli především představit a seznámit starosty se svou představou vzájemné spolupráce a rozvoje Šluknovska.

Ale jejich informace byly většinou po-všechné a nekonkrétní, což lze částečně i pochopit, protože po tak krátké době, kdy se stali součástí komunální politiky, nemohou ještě znát všechny problémy, které starosty z výběžku pálí. Prázdnými hesly však u starostů nezabodovali. Naopak, proti tvrzení pana Bernase, že chce Šluknovskému výběžku pomoci, se ostře ohradili starostové z Jiřetína pod Jedlovou a Rumburku Josef Zoser a Jaroslav Sykáček, kteří poukazovali na to, že aktivity Mirko Bernase znemožnily vybudování firmy Elektropoli Galvia na rumburské průmyslové zóně a rozvoj lyžařského areálu v Jiřetíně pod Jedlovou, a tím poškodily rozvoj turismu a řešení problematiky nezaměstnanosti. Diskuze nakonec přerostla až do osobní roviny a nemilých vzpomínek na útočnou kampaň ze strany Mirko Bernase proti svým politickým rivalům Sykáčkovi a Zoserovi. Uprostřed vypjaté atmosféry nabídl Mirko Bernas senátorovi Sykáčkovi omluvu, ale ten ji nepřijal.

Velmi rozvášněnou diskuzi nakonec musel razantně ukončit až předseda sdružení Milan Kořínek.

Ale ani ostatní starostové nebyli příliš spokojení se stávajícím působením obou pánů v Radě Ústeckého kraje a vytýkali jim, že se nezasadili o větší personální obsazení v krajských komisích lidmi ze Šluknovského výběžku. Ze stopadesátičlenného týmu členů komisí jich je jen sedm ze Šluknovska, což je podle starostů velmi nízké zastoupení. Nakonec na návrh Petra Jakubce sepsali seznam kandidátů s požadavkem, aby radní prosadili do každé komise alespoň jednoho z nich. Oba radní přislíbili, že pro to udělají maximum.

Příští zasedání starostů Šluknovského výběžku by mělo přivítat město Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail