Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

My tři králové jdeme k vám aneb jak štědrá byla vaše srdce

Letos již podeváté pořádala Farní charita Rumburk ve spolupráci se Salesiánským střediskem Jiříkov Tříkrálovou sbírku. Novinkou letošního roku byl Tříkrálový koncert, který se konal v kostele sv. Bartoloměje na Dobrovského náměstí v pátek 9. ledna. Na tomto koncertě vystupovaly dětské pěvecké sbory Zvoneček, Tyršovské zvonky a Šenováček. Návštěvnost tohoto koncertu byla veliká, odhadem 160 posluchačů, včetně dětí všech věkových kategorií. Program koncertu se nesl v duchu vánočních koled, které většinou všichni známe, a byl důstojným ukončením svátků vánočních a krásným zahájením Tříkrálové sbírky. Za organizátory Tříkrálové sbírky můžeme přislíbit, že pokud to bude možné, rádi opět v příštím roce zahájíme Tříkrálovou sbírku koncertem.

Stejně jako v předešlých letech chodilo i letos osm skupinek tříkrálových koledníků, a to v pátek 9. a v sobotu 10. ledna po Rumburku, ve Starých Křečanech, v Jiříkově a ve Filipově. V Rumburku se vybralo 10580 Kč, v Jiříkově a ve Filipově 13603 Kč a 10 eur, což dohromady činí 24183 Kč a 10 eur. Proti loňskému roku se v tom letošním vybralo o 4561 Kč více. Tato skutečnost nás velmi potěšila a těší nás o to více, že jsme kraj s nízkými příjmy, vysokou nezaměstnaností, a přesto je zde plno lidí, kteří mají dobré a štědré srdce. Vědí totiž, že peníze, které darovali, budou použity na dobrou a potřebnou věc. Pomohou nejenom lidem v nouzi u nás i v zahraničí, podpoří charitní dílo, ale 65 % vybraných prostředků bude použito na provoz Občanské poradny Rumburk, která pomáhá občanům v tíživé životní situaci. Zda je tato pomoc potřebná je již na zvážení čtenářů, ale podle výsledků letošní Tříkrálové sbírky je patrné, že občané tuto službu podporují.

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky a hlavně všem, kteří nám pomáhali s její přípravou a realizací doprovodných akcí.

Pavla Nekudová vedoucí OP Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail