Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Podnikáte v zemědělství? Konec platnosti osvědčení SHR se blíží!

Zemědělským podnikatelům byly vydány dva druhy osvědčení. Prvním z nich je Osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zkráceně staré osvědčení (SHR). Druhým je Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydané podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zkráceně nové osvědčení. Obě vydaná osvědčení platí současně pouze do 1. května 2009. K datu 1. května 2009 končí pětileté přechodné období, po které mají podnikatelé v zemědělství vlastnící staré osvědčení (SHR) možnost provést změnu spočívající v žádosti o zaevidování. Na základě žádosti o zaevidování, předložení výpisu z Rejstříku trestů a zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč bude podnikatelům v zemědělství vydáno nové osvědčení. Nová osvědčení zůstávají i nadále v platnosti. Po datu 1. května 2009 staré osvědčení nebude platné.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec platnosti starého osvědčení (SHR), upozorňuji podnikatele v zemědělství, kteří jej provozují, na nutnost provedení změny.

Evidenci zemědělských podnikatelů vede obecní živnostenský úřad v Rumburku.

Ing. Jana Kusová

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Tisk Tisk | E-mail E-mail