Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vážení čtenáři, dovolte,

abych vás začátkem nového roku informovala o některých novinkách z oddělení dopravně správního MěÚ Rumburk

Koncem loňského roku jste jistě zaznamenali velký nárůst občanů, kteří navštívili oddělení dopravy, respektive registr vozidel. K prvnímu prosinci byl tento registr posílen novou pracovnicí, aby mohli být žadatelé vyřizováni souběžně u dvou přepážek. Ani toto opatření však nezabránilo dlouhé čekací době na tomto registru.

Z důvodu novely zákona o odpadech, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2009 a která stanoví, že noví majitelé ojetých vozidel, která nesplňují minimálně mezní hodnoty emisí Euro 3, zaplatí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. Jedná se o vozidla kategorie M1 a N1, tedy osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny. Tento poplatek je stanoven v rozmezí 3 až 10 tisíc a je příjmem Státního fondu život-ního prostředí České republiky. Původních majitelů vozů se novela nijak nedotkne. Opatření v novele zákona směřuje k tomu, aby potencionální kupci starších vozidel neplnících alespoň emisní normu EURO 3 svůj záměr pře-hodnotili a koupili si raději vozidlo novější, šetrnější k životnímu prostředí. Další novela zákona, tentokrát o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zpřísňuje postihy pro majitele a provozovatele vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení. Od nového roku musí mít každé registrované vozidlo zaplacené povinné ručení. Vyhnout se placení je možné jen vyřazením vozidla z registru vozidel. Pokud nebude registrované vozidlo pojištěno, Česká kancelář pojistitelů mu podle novely zákona vyměří sazbu podle typu vozidla 20 až 300 Kč denně.

Od 1. ledna 2009 je také nově jediným dokladem o pojištění vozidla zelená karta. Ta je platná pouze tehdy, je-li řádně podepsaná pojistníkem. Zkontrolujte si proto, zda máte platný doklad o pojištění a současně doporučuji doplnit si vybavení vozidla ještě Záznamem o dopravní nehodě. Tento záznam slouží k dokumentaci průběhu dopravní nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody v případě, že se účastníci nehody dohodnou. Formulář je možno vyzvednout na pobočce pojišťovny a je také umístěn na stránkách pojišťoven a ministerstva dopravy. Prvním lednem letošního roku se v otázkách ohlašovací povinnosti u dopravní nehody mnohé změnilo. Policii ČR nebudeme již k dopravní nehodě volat, pokud škoda na vozidle včetně přepravovaných věcí nepřesáhne 100 tis. Kč, nedojde ke škodě na majetku třetí osoby, nedojde k žádnému zranění osob, nedojde k poškození pozemní komunikace nebo obecně prospěšného zařízení a budeme sami schopni obnovit plynulost provozu na pozemní komunikaci. Pokud výši škody špatně odhadnete a zavoláte policii v domnění, že jde o škodu vyšší než stanovený limit 100 tis. Kč, výjezd policie nebudete hradit.

Ještě bych vás závěrem chtěla informovat o posílení úředních hodin pro veřejnost na registru řidičů, kdy kromě pondělí a středy bude od února ještě úředním dnem pátek od 8.00 do 11.00 hodin.

Přeji všem účastníkům silničního provozu bezproblémový rok 2009.

Alena Jánská vedoucí odboru civilně dopravně a správního MěÚ Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail