Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jaký byl rok 2008 v poradně Farní charity Rumburk?

Rumburk • Pracovníci Občanské poradny Rumburk bilancovali nad uplynulým rokem, zda splnili cíle, které si stanovili. Hodnocení poradny vychází jak ze statistik a dotazníků, které vyplňují obyvatelé i organizace Šluknovského výběžku, tak ze zpětných vazeb zájemců a uživatelů služeb. Díky tomuto hodnocení získává poradna informace o tom, jak moc jsou její služby potřebné, jaká je spokojenost občanů se službami, ale také kde jsou ještě rezervy nebo jak by se daly služby více zkvalitnit.

Na základě těchto poznatků si pracovníci poradny do dalšího roku vytyčili nové cíle, které by měly vést k dalšímu zlepšení jejich služeb.

Pro představu si uveďme několik čísel. Loni poskytla OP Rumburk poradenskou službu 389 zájemcům a celkem bylo zodpovězeno asi pět set dotazů. Poradnu navštívilo 250 uživatelů, zbytek využil telefonu, internetu, dopisu nebo osobní návštěvy do domu. Oproti roku 2007 tedy zájem o tyto služby vzrostl zhruba o 50 zájemců.

Poradna loni mohla fungovat celoročně díky finanční podpoře MPSV ČR, Ústeckého kraje, Tříkrálové sbírky a financím, které získala díky účasti na projektech zaměřených na Dluhové poradenství a Poradenství se zřetelem na bytovou politiku. www.charitarumburk.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail