Udělali první krok ke svému vzdělání

Tištěné noviny 03/2009 | 12. 2. 2009 | Nezařazené

Šluknovsko • Jako každoročně na přelomu ledna a února i letos proběhly na všech základních školách zápisy dětí do prvních tříd základních škol. Ve Šluknovském výběžku se počty přihlášených budoucích prvňáčků značně liší, např. ve Vilémově v září přivítají 10 dětí, což je oproti loňskému roku o sedm více. Mírný nárůst počtu nejmenších žáčků čeká i Základní školu ve Starých Křečanech, kde se v jedné samostatné třídě sejde 14 dětí.

Zcela jiným případem je Základní škola v Krásné Lípě, kam se obvykle hlásí více jak 45 budoucích žáků prvních tříd. Letos jejich počet značně klesl, a to na 32, z nichž ještě ve dvou případech probíhá šetření o odkladu. Žáci se tu ale v každém případě rozdělí do dvou prvních tříd. Ředitelka školy navíc věří, že příští rok počet malých zájemců opět stoupne.

Nejen v Krásné Lípě se berou v potaz odklady. Asi nejvíce viditelná je situace v Lipové, kde se k zápisu dostavilo 14 dětí, z nichž pěti byl odklad doporučen. V počtu devíti žáků se tedy tradičně spojí se žáky druhé třídy.

Na Základní škole a praktické škole Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně zápisy jako takové neprobíhají. „Zájemci plynule nastoupí v září bez zbytečných ceremoniálů. Nechceme, aby děti měly pocit, že si u nás musí na něco zvykat,“ prohlásil za školu p. Marek.

V několika školách ve výběžku, např. v Mikulášovicích nebo ve Šluknově, ještě stále dodatečné zápisy probíhají.

Rumburské školy nehlásí výrazné změny. Základní škola Pastelka o.p.s. přijme v září do jediné třídy dvacet dětí, což je o jedno více než před rokem. Zřejmě největší počet prvňáčků přivítají v dalším školním roce na Základní škole v Tyršově ulici, kam se přihlásilo 65 uchazečů, z nichž patnáct dostalo odklad a jejich školní docházka začne až v příštím roce.

zapis

U zápisu budoucích prvňáčků pomáhali i starší žáci školy ve veselých převlecích, kteří dětem usnadnili překonat trému a nesmělost. Foto: lm

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/02/12/udelali-prvni-krok-ke-svemu-vzdelani/