Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upozornění pro držitele zbrojních průkazů, licencí a žadatele

V souvislosti s reformou Policie ČR došlo od 1. 1. 2009 k organizační změně na úseku zbraní a střeliva. Od uvedeného data je příslušným útvarem pro vyřizování agendy zbraní a bezpečnostního materiálu: Policie České republiky, krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kaštanová 301/1, 405 58 Děčín I. Úřední hodiny: Děčín – pondělí 8.00 – 17.00 hod., středa 8.00 – 17.00 hod., Rumburk – poslední úterý v měsíci 9.00 – 15.00 hod.

Rozsáhlá novela zákona o zbraních

Dnem 1. 2. 2009 vstoupil v účinnost zákon č. 484/2008 Sb. Jedná se o rozsáhlou novelu stávajícího zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů. Jejím účelem bylo zpřísnění podmínek držení zbraní v souvislosti s celosvětovým bojem proti terorismu a dále odstranění nedostatků stávajícího zákona, které vyplynuly z praxe během jeho účinnosti. Některé změny uvádíme stručně v bodech:

  • upřesňuje subjekty, na které se tento zákon nevztahuje,
  • upřesňuje podmínky bezúhonnosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu / licence nebo nového zbrojního průkazu,
  • zpřísňuje podmínky k nabývání do vlastnictví zbraní kategorie A (zakázané zbraně),
  • upřesňuje podmínky při znehodnocování zbraní,
  • zpřísňuje podmínky při vnitrostátních přepravách zbraní a podmínky pro individuální vývozy a dovozy zbraní.

 

Nejvýraznější změny však přináší zákon v oblasti přestupků a správních deliktů. Zároveň s novelou přestupkového zákona jsou nově v zákoně o zbraních přesně a široce vyjmenovány všechny skutkové podstaty přestupků a správních deliktů na úseku zbraní, včetně sankcí.

Další novinkou je během posledních 13 let již třetí tzv. zbraňová amnestie. Ta bude trvat až do 31. července letošního roku. Umožňuje lidem, kteří bez povolení přechovávají zbraně nebo části zbraní, beztrestně je odevzdat na policii. Po prověrce, zda se zbraní nebyl spáchán trestný čin nebo jiný delikt, může osoba do dvou měsíců požádat o vydání příslušných dokladů, které by ji opravňovaly k držení této zbraně.

Policie ČR doporučuje všem držitelům zbrojních průkazů a zbrojních licencí se s touto novelou zákona o zbraních seznámit.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail