Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Péče o kulturní dědictví v roce 2008

I přes problémy se podařilo rumburským památkářům v loňském roce realizovat na správním území MěÚ Rumburk několik projektů.

V havarijním programu proběhly stavební úpravy tří kostelů. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech se dočkal zahájení záchranných prací, zejména opravy havarijního stavu krovu, a odvodnění základového zdiva kostela, které každoročně poznamenalo silné zavlhčení zdí a podlah.

Kostel sv. Bartoloměje v Rumburku dostal další část měděné krytiny na presbytáři, čímž byla dokončena kompletní výměna střešních krytin na tomto objektu. Příspěvek města Rumburk na tuto akci činil 150 tisíc korun.

Na Kostele Navštívení Panny Marie v Lobendavě pokračovala oprava krovu a hlavně jeho částí u pozednic, včetně okapové římsy. Opravou celého obvodu byla zažehnána hrozící havárie krovu i klenbového stropu, který vykazoval viditelné porušení.

Z programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny se podařilo získat dotace na dokončení oprav dvou střech ve Šmilovského uličce v Rumburku, kterým byla navrácena krytina z břidlicových šablon. Z tohoto programu se v této vesnické rezervaci podařilo opravit již sedm střech. Pokud se podaří v budoucnu opravit i samotnou komunikaci, bude tato lokalita opravdovým skvostem města, k čemuž je již svoji výjimečností předurčena.

V roce 2008 otevřelo Ministerstvo kultury nový program s názvem Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností (tzv. Trojkový), který je určen na drobnější památky mimo památkové zóny, které nejsou ve vlastnictví státu. Přes nemalé problémy, které s realizací programu ministerstvo mělo, se podařilo získat peníze na opravu střechy tzv. Trojboké kaple v Mikulášovicích, u níž bylo po několikanásobném poškození krytiny z měděného plechu rozhodnuto vrátit na objekt původní krytinu břidlicovou.

Po několika letech má tak tato architektonická perla zase učesanou „pokrývku hlavy“.

V areálu panského pivovaru v Rumburku se podařilo opravit havarijní stav hodnotného pískovcového portálu a díky dotaci na restaurátorské práce projevil vlastník ochotu navrátit do portálu dřevěné dveře, místo nešetrně osazených typizovaných dveří s ocelovou zárubní.

Z programu na záchranu architektonického dědictví pokračovaly práce na Loretě Rumburk. Zde byla opravena část fasády u svatých schodů. Kaple u svatých schodů byla restaurována a restaurátorské práce byly zahájeny i u soch ze svatých schodů. Město Rumburk přispělo na tyto opravy částkou 150 tisíc korun. V prostorách Lorety pokračoval, mimo dotace státu a za podpory města Rumburk, průzkum podzemního labyrintu chodeb a štol, z čehož je zpracována zpráva, s jejímž zněním se lze seznámit v ambitech Lorety.

Z téhož programu bylo dokončeno restaurování již téměř zničených vitrážových oken na kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích a hlavních pět vchodových dveří.

pamatkari

Díky dotačním programům na podporu obnovy kulturních památek byly renovovány i interiéry Komerční banky na Lužickém náměstí. Foto: gdo

 

Z programu na záchranu kulturních památek církví se podařilo získat peníze na restaurování vitrážového okna na kostele sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu v Rumburku, když se na této akci podílelo i město částkou 92 tisíc. Z příspěvku města ve výši 50 tisíc pokračovala oprava ohradní zdi a schodiště u evangelického kostela v Rumburku. K největší akci patřilo dokončení opravy zámku ve Šluknově, kde se sešly peníze z programu Ústeckého kraje, z programu Ministerstva kultury na regeneraci městských památkových zón a z tzv. Norských fondů. Nejsevernější region tak získal opravdový architektonický skvost.

Spousta památkově chráněných objektů se dočkala rovněž stavebních úprav i bez dotací. Například dům č. p. 99 na Lužickém náměstí v Rumburku, který se dočkal nové střechy a fasády. Vzhledem k umístění pobočky Komerční banky v přízemí domu došlo i k úpravě a zachování množství hodnotných konstrukcí, například dřevěného stropu, vitráží, oken, kamenných soklů, apod.

Tisk Tisk | E-mail E-mail