Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk – město psích výkalů?

Na přelomu ledna a února se občanům naskytl poněkud tristní pohled na naše město. Poté, co zmizel sníh, objevily se některé doposud skryté a také spousta čerstvých hromádek psích výkalů. V některých ulicích se takřka nedalo šlápnout, aby si člověk neodnesl něco z těchto hromádek na botách domů. Obvyklá reakce, kterou jsem několikrát zaslechl, byly věty typu: „Co ten komunál dělá?“ „Jak to, že není uklizeno?“ apod. Myslím, že i z těchto důvodů je třeba, aby se někdo z vedení města k problematice vyjádřil.

Tak především si nemyslím, že by výše zmíněné hromádky měli na svědomí pracovníci odboru komunálních věcí. Jsou to hromádky naše, a to těch z nás, kteří se neobtěžují po svém psím miláčkovi výkaly uklidit. Mít s sebou při procházce se psem igelitový pytlík a třeba kousek papíru (chápu, že ne každý u sebe může nosit lopatku) by nemusel být takový problém.

Město podle mého názoru vychází pejskařům vstříc, dovolím si uvést několik příkladů. Poplatky za psy jsou oproti okolním městům nižší, např. v bytových domech platí rumburští občané za psa 400 Kč za rok, šluknovští 500 Kč za rok a varnsdorfští občané 600 Kč za rok. V současné době je v katastru města umístěno sedm košů na psí exkrementy, a to dva na sídlišti V Podhájí (ulice V Podhájí a Polní), pět v centru města (Park Rumburské vzpoury, park U Pošty, ulice Vrchlického, Matušova a Na Valech). Navíc mají občané města možnost na městském úřadě (finanční odbor, paní Košumberská) si zdarma vyzvednout plastové pytlíky na psí exkrementy. A přesto město vypadá jak po závodech psích spřežení na Aljašce. Od začátku tohoto roku má město Rumburk v platnosti vyhlášku, ve které je problém psů a psích exkrementů řešen. Jde o Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě. Z této vyhlášky plyne, že „je závazná pro všechny osoby, které jsou vlastníky psa, a další osoby, kterým byl pes svěřen nebo jej doprovázejí a které mají trvalé bydliště na území města nebo se na území města zdržují.“ (čl. 2) Dále je pak stanoveno, že „Za znečištění veřejného prostranství psem zodpovídá osoba uvedená v čl. 2″ a „Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí strážníci Městské policie Rumburk a pověření pracovníci Městského úřadu Rumburk.“ (bod 1) a „Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle zvláštního právního předpisu.“ (bod 2). Považuji za nutné občany města upozornit, že Městská policie Rumburk bude ve výrazně větší míře kontrolovat dodržování výše zmíněné vyhlášky a za její porušení vybírat blokové pokuty.

Domnívám se, že zodpovědní a spořádání majitelé psů v Rumburku převažují, a věřím, že občané města nedají městské policii, případně pověřeným pracovníkům městského úřadu příliš mnoho příležitostí vylepšit rozpočet města příjmem z udělených pokut. O pokuty primárně nejde, jde o to, abychom se nemuseli za pořádek ve městě stydět a abychom se mohli projít bez obav, že zase do něčeho šlápneme.

Mgr. Ladislav Pokorný

místostarosta města

Tisk Tisk | E-mail E-mail