Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Agentura Pondělí nabízí novou službu

Od února tohoto roku nabízí Agentura Pondělí novou službu pro klienty se zdravotním a sociálním znevýhodněním, která by jim měla umožnit samostatné bydlení bez závislosti na jiných lidech nebo institucích.

„Podpora samostatného bydlení je určena lidem, kteří přicházejí z domovů pro osoby se zdravotním postižením (dříve ústavy sociální péče), z dětských domovů, z rodinné péče nebo z psychiatrických léčeben. Uživatel naší služby získá postupně takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit smysluplně volný čas, naučí se využívat služby v komunitě, navazovat a udržovat přirozené sociální vztahy,“ vysvětluje Monika Lampová, ředitelka Agentury Pondělí.

Služba probíhá v přirozeném prostředí, převážně v bydlišti uživatele, který za podpory asistenta trénuje dovednosti potřebné pro samostatné bydlení – například placení nájemného, praní oblečení, vaření jídla nebo vyjednání si základních věcí na úřadech i se sousedy.

Bližší informace o nové službě lze získat na adrese 2. polské armády 1094 v Rumburku, tel. č. 412 334 046 nebo 724 214 431.

Program Podpora samostatného bydlení je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tisk Tisk | E-mail E-mail