Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co je rumburská loreta?

Rumburská loreta je přesnou kopií italského originálu a nejsevernější loretou v České republice. Architektonicky cenná Santa Casa (tj. Svatá chýše) je kopií domku P. Marie v Nazaretu, v němž byl vychován Ježíš. V Rumburku ji podle projektu Johanna Lucase Hildebrandta založil majitel panství kníže Antonín Florián z Liechtensteinu. K vysvěcení objektu došlo 15. 9. 1707. Loretánský komplex tvoří kromě loretánské kaple ambity, klášterní kostel sv. Vavřince a bývalý kapucínský klášter.

Rumburská loreta byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po zrušení rumburského kapucínského konventu, byla pro běžné návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla loreta vyhlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři kaple v ambitech. Loretánský komplex je opětovně od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z ČR a SRN. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1998 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. V roce 2007 si Loreta Rumburk připomenula 300 let od dostavby a vysvěcení.

Kulturní památka je přístupná celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu v době od 10.00 do 17.00 hod., od listopadu do března od 9.00 do 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlých ambitech nebo kostele sv. Vavřince konají příležitostné mše svaté, výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“, „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“.

Tisk Tisk | E-mail E-mail