Děti na sídlišti Podhájí se dočkají hřiště

Tištěné noviny 05/2009 | 12. 3. 2009 | Nezařazené

hriste Nejpozději v průběhu dubna tohoto roku budou zahájeny práce na stavbě dětského hřiště na rumburském sídlišti V Podhájí. Hřiště je dle původního záměru SBD Průkopník a na základě vydaného stavebního povolení umístěno do prostoru mezi domy č. p. 726 a 715 v ul. Polní. Celá plocha hřiště bude oplocena a přístup bude navazovat na stávající chodníky sídliště.

Dodavatelem stavby, včetně herních prvků, je firma TOJA Praha, která na základě zkušeností z již realizovaných dětských hřišť po celé České republice upravila jejich skladbu tak, aby naplnila očekávání jak předškoláků, tak i školáků nejen z tohoto sídliště.

Dětské hřiště bude osazeno herními prvky dánské firmy Kompan, jejichž bezpečnost je doložena certifikáty dle ČSN EN 1176. Děti se tak mohou těšit na lanovou pyramidu Corocord, soustavu závěsných houpaček, multifunkční sestavu s nerezovou skluzavkou a pružinové hrací prvky, např. motorku.

Samozřejmou součástí hřiště budou lavičky, odpadkové koše a sadové úpravy, včetně výsadby nových keřů.

Dle uzavřené smlouvy bude dětské hřiště v hodnotě 1.058 mil. Kč předáno do konce května a předpokládá se, že jeho otevření dostanou děti jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/03/12/deti-na-sidlisti-podhaji-se-dockaji-hriste/