Zprávy z Kroniky města Rumburku

Tištěné noviny 05/2009 | 12. 3. 2009 | Nezařazené

Ve správním obvodu obce Rumburk žije k 1. 1. 2009, včetně cizinců s povoleným pobytem, 34.686 lidí.

V samotném Rumburku žije 10.918 občanů ČR a 572 cizinců. Celkem tedy 11.490 obyvatel.

V rumburské porodnici se v loňském roce narodilo 529 dětí, z toho rumburským rodičům 135 dětí.

Celkem zemřelo 87 rumburských občanů, do jiných měst se jich přestěhovalo 310 a naopak se 255 lidí přihlásilo k trvalému pobytu do Rumburku.

Bylo vydáno celkem 4.795 občanských průkazů a 1.233 cestovních dokladů.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/03/12/zpravy-z-kroniky-mesta-rumburku/