Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace od ředitele severočeské policie plk. JUDr. J. Vorálka

Vážené dámy, vážení pánové,

reformu Policie ČR, která v současné době probíhá, doprovázejí organizační změny na všech úrovních. Ještě jednou vás chci upozornit na fakt, že v souvislosti s reformou došlo od 1. ledna 2009 k organizačním změnám také u útvarů v působnosti bývalé Policie ČR Správy Severočeského kraje, dnes Krajského ředitelství policie Severočeského kraje.

Byla zrušena okresní ředitelství policie a v místech jejich působnosti vznikly územní odbory vnější služby a územní odbory služby kriminální policie a vy-šetřování. Do působnosti Krajského ředitelství policie Severočeského kraje nově spadá území bývalého Okresního ředitelství Policie ČR Semily.

Veškeré informace týkající se probíhající reformy Policie ČR naleznete na internetových stránkách policie ČR: http://www.policie.cz/policejni-reforma.aspx.

Další informace včetně přehledů o evidované kriminalitě na území bývalého Severočeského kraje, přehled jejího vývoje za poslední tři roky a bezpečnostní zprávu za rok 2008 můžete najít na internetových stránkách Krajského ředitelství policie Severočeského kraje na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje.aspx.

plk. JUDr. Jiří Vorálek

ředitel krajského ředitelství

Tisk Tisk | E-mail E-mail