Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na Základní škole Vojtěcha Kováře v Horním Jindřichově to žije…

Ačkoliv od začátku kalendářního roku uplynuly jen tři měsíce, na naší Základní škole Vojtěcha Kováře už proběhlo několik akcí pro děti.

V lednu jsme pozvali mateřské školy z Rumburka na tradiční Novoroční představení, v němž všechny třídy a školní družina předvedly svůj program, do kterého zapojily i děti z MŠ.

Na konci ledna proběhl zápis do 1. třídy. Budoucí školáci, které provázely po škole pohádkové postavy, což byli ve skutečnosti naši žáci, prošli několika stanovišti, kde hravou formou předvedli svoji způsobilost nástupu do školy. V hudebním koutku si zazpívali, poznávali známé písničky, zahráli na hudební nástroje. U Macha a Šebestové nakreslili postavu, v tělocvičně určovali počet prvků, barvy, a samozřejmě předvedli svou tělesnou zdatnost. V logopedickém koutku si pedagog ověřil slovní zásobu a určil vady řeči. Každé dítě si domů odnášelo kartičku s nasbíranými razítky za splnění úkolů a drobné dárečky vyrobené dětmi ze ZŠ.

V únoru si děti užívaly přívaly sněhu. Hodiny tělocviku probíhaly venku na Strážném vrchu při sáňkování a bobování, starší žáci se zdokonalovali v bruslení na zimním stadionu.

Ani letos nechyběl maškarní ples, který každoročně pořádá školní družina. Již od rána trávily děti den v připravených maskách. Na odpoledne byl připraven bohatý program, při kterém se hodně soutěžilo, ale hlavně tančilo. Radost dětem udělalo i humorné představení kouzelníka Waldiniho.

Naše děti se také pravidelně zúčastňují pěvecké soutěže Děčínský skřivánek v DDM Rumburk. Z I. kategorie základního kola postoupil P. Dušek z 1. třídy a A. Miko z 2. třídy. Z II. kategorie H. Marková a T. Richterová, obě z 5. třídy. Své zástupce jsme měli i na recitační soutěži Dětská scéna. Městského kola v DDM Rumburk se zúčastnily A. Lhotáková a T. Richterová, která získala za svůj projev čestné uznání.

Ve škole také pracuje již druhým rokem redakční rada z žáků 5. třídy, která vydává školní časopis Svět školy. Na jeho obsahu se mohou podílet všichni žáci a děti se tak velmi poutavou formou učí vyhledávat informace a pracovat s nimi.

V den, kdy na škole probíhá nějaká mimořádná akce, vyvěšuje se školní vlajka, kterou si děti vybojovaly na posledním nocování ve škole. Soupeřily se šermíři ze SHŠ Akvilo nejen v boji, ale i ve zpěvu a tělesné zdatnosti. No a proto ten titulek „Na Základní škole Vojtěcha Kováře v Horním Jindřichově to žije…“

Kolektiv Základní školy Vojtěcha Kováře, Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail