Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk hostil jednání sdružení starostů

Březnové zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se tentokráte uskutečnilo v rumburském kulturním domě, kde o nesnadné situaci kolem sponzorství cyklistického závodu pohovořil ředitel závodu Ing. Vích. Ten obeznámil přítomné, že největší sponzorské firmy v této nelehké situaci odstoupily od fi-nanční spoluúčasti na realizaci závodu. Zástupci měst výběžku však podpořili závod a odsouhlasili další finanční injekci pro tuto velkou regionální akci. Podpora také zazněla ve prospěch reprezentace hasičského sportu v Kanadě, kdy na žádost varnsdorfských hasičů bude akce též spolufinancována. S aktuální situací a informacemi v oblasti kanalizace ve výběžku vystoupil Ing. Poláček. Seznámil přítomné s plány SVS a se stavem žádostí o dotace.

Tisk Tisk | E-mail E-mail