Rumburská Loreta připravuje akce pro veřejnost i na letošní rok

Tištěné noviny 06/2009 | 26. 3. 2009 | Nezařazené

Šest tisíc návštěvníků navštívilo v roce 2008 loretánskou kapli v Rumburku. Celoročně přístupná barokní památka nabídla kromě samotné prohlídky objektu řadu kulturních akcí a proběhlo zde několik církevních slavností. Připraveno bylo devět výstav, které návštěvníky zavedly např. do Amazonie a Japonska, či je seznámily s dosud neznámou historií kapucínského kláštera v Rumburku. Během doprovodných akcí si návštěvníci mohli projít loretu v nočních hodinách nebo za doprovodu barokní hudby.

Pro rok 2009 je připraveno osm výstav. „Po dvou letech bude k vidění klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Od občanského sdružení Antikomplex z Prahy k nám zamíří aktualizovaná výstava dobových fotografií z pohraničních oblastí České republiky ‘Zmizelé Sudety’. Čtyři sakrální památky Šluknovska spojené osobou císařského dvorního architekta Johanna Lucase Hildebrandta se představí na výstavě Architektonické plány Johanna Lucase Hildebranta pro sakrální panství na Šluknovsku. Opětovně návštěvníky seznámíme s exponáty z loretánského depozitáře. Letos představíme dřevěné malované kulisy, využívané před rokem 1945 Spolkem kostelních her z Rumburku,“ zve k návštěvě páter Mgr. Jozef Kujan.

V mariánském poutním místě z počátku 18. století je připraveno několik církevních slavností. V květnu to budou májové pobožnosti a 1. srpna odpustková slavnost Porciunkule (slavnost Panny Marie Andělské), celebrovaná P. Markem Sochou OFMCap. Slavnost posvěcení loretánské kaple v Rumburku bude 12. září celebrovat litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Pro rok 2009 jsou připraveny rovněž akce pro rodiny s dětmi. „Během Loretánské noci v pátek 22. května bude již potřetí připraveno zpřístupnění této památky ve večerních hodinách. Hudební a divadelní vystoupení pro děti, vystoupení místních dětských pěveckých sborů nebo Den otevřených dveří památky se chystá na sobotu 12. září během XIII. ročníku Loretánských slavností,“ řekla průvodkyně z rumburské Lorety Barbora Hildebrandtová.

Rumburská loreta je přesnou kopií italského originálu a nejsevernější loretou v České republice. Architektonicky cenná Santa Casa (tj. Svatá chýše) je kopií domku P. Marie v Nazaretu, v němž byl vychován Ježíš. Roku 1964 byla Loreta v Rumburku vyhlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři kaple v ambitech. Loretánský komplex je opětovně od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z ČR a zahraničí. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1998 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Kulturní památka je přístupná celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10. až 17. hodinou, od listopadu do března mezi 9. až 16. hodinou. Po celý rok se v přilehlých ambitech nebo kostele sv. Vavřince konají příležitostné mše svaté, výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. K dispozici jsou tři stálé expozice: Historie Lorety v Rumburku (1707-2007), Loretánské podzemí v Rumburku a Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950).

Loretu v Rumburku spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/03/26/rumburska-loreta-pripravuje-akce-pro-verejnost-i-na-letosni-rok/