Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výchova k demokracii začíná již na školách

Naučit se vidět problémy kolem sebe, umět je správně vyhodnotit a slušným způsobem se snažit o jejich řešení nebo nápravu, to vše by se měli naučit studenti středních škol, kteří se zapojili do celorepublikového projektu Já občan, jehož filozofií je výchova občana k demokracii.

Žáci si na začátku roku zvolí jeden veřejný problém, který se jich nějakým způsobem dotýká a jehož řešení je v jejich možnostech. Na pomoc dostanou pracovní sešit, který je krok za krokem instruuje, například jak psát úřední dopis, organizovat anketu, vést interview, plánovat i hodnotit svou práci, ale přináší i potřebné znalosti, třeba jak funguje místní správa, jak mají občané postupovat podle Zákona o svobodném přístupu k informacím a pod. Studentky 2.A rumburského gymnázia si vybraly nelehké téma, a to „prodej cigaret a alkoholu mladistvým a nezletilým.“

„Považujeme totiž tento problém za velmi závažný, a to nejen častým porušováním zákona, ale i usnadňováním přístupu k cigaretám dětem a nezletilcům, u nichž návyk na tuto drogu může způsobovat vážná a chronická onemocnění. A vidíme to na každém kroku, kolik našich spolužáků, kterým ještě nebylo osmnáct, běžně kouří. A nikdo se nepozastavuje nad tím, jak se k cigaretám vlastně dostanou,“ shodují se spolužačky.

Nejprve svou pozornost chtěly zaměřit na obchodníky prodávající tyto výrobky, na kontroly a pokuty, ale po schůzce s místostarostkou Alenou Winterovou a paní Dagmar Žákovou usoudily, že bude lepší zaměřit se na mladistvé a na škodlivost kouření u mladých lidí. V rámci pouliční ankety na toto téma vyzpovídaly více jak padesátku respondentů, připravily výstavu v městské knihovně a vyrobily nápadité a neotřelé plakátky, které varují mladé kuřáky před tímto zlozvykem.

„Položily jsme si otázku, proč mladí lidé kouří a průzkumem mezi spolužáky jsme zjistily, že motivací může být hned několik. Ať již je to snaha zapadnout mezi přátele, zvědavost nebo útěcha. Příčinou, která vede k cigaretě, mohou být i domácí problémy nebo problémy ve škole. A důležitým faktorem, který vede děti ke kuřáctví, je i rodina, zvláště ta, v níž rodiče sami kouří,“ dodávají studentky.

Práce dívek na projektu ale samotným průzkumem nekončí. Nyní mají v plánu osvětu a sérii přednášek pro své spolužáky. Na ně by, po dohodě s vedením školy, chtěly pozvat lékaře nebo i patologa, kteří by škodlivost kouření vysvětlili studentům ze svého pohledu.

„Víme, že se nám asi nepodaří přesvědčit všechny spolužáky, aby odhodili cigaretu, ale i tak bychom se chtěly zasadit o to, aby alespoň část s kouřením přestala,“ vysvětluje za všechny dívky Jitka Zeiselová. „A naším cílem je přesvědčit naše vrstevníky, že cigareta není to, co jim sluší. Že důležitější je pro ně zdraví a krása, kterou ovšem cigarety zabíjí,“ dodává.

Tisk Tisk | E-mail E-mail