Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Čeští a němečtí muzejníci se setkali v loretánské kapli v Rumburku

Zájemci o historii ze Šluknovského výběžku a Saska vzájemně poznávají dějiny regionu. Pracovní skupina zhruba dvaceti zástupců muzeí se setkává střídavě na obou stranách hranice. Hostitelem se stane vždy jedno z vybraných muzeí nebo kulturních památek. Místem zatím posledního setkání byla 27. března loretánská kaple s ambity v Rumburku. Po prohlídce objektu a aktuálních výstav pokračovalo v Městské knihovně v Rumburku pracovní setkání 26 příznivců regionální historie. Setkávání organizačně zajišťuje Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Kruh přátel muzea Varnsdorf a na německé straně Spolek pro rozvoj hraničního regionu Horní Mandava/prameny Sprévy. Cílem je prezentovat muzea podél hranice a přiblížit turisticky zajímavé oblasti. Další setkání proběhne v pátek 9. října v některém z německých muzeí.

Zástupci muzeí z česko-saského pohraničí se setkávají od roku 2002. Hlavní náplní jednání je informování o jednotlivých muzeích a akcích připravovaných na české i německé straně. Součástí setkání je i společná příprava projektů. V roce 2003 byla vydána trojjazyčná brožura o sasko-českých muzeích v Krajině podstávkových domů. O dva roky později pak česko-německý sborník vlastivědných příspěvků z obou stran hranice s názvem Mandava.

muzejnica

Téměř tři desítky příznivců regionální historie se sešly při pracovním setkání v Městské knihovně v Rumburku. Foto: Josef Zbihlej

Tisk Tisk | E-mail E-mail