Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dobové kulisy kostelního spolku se představí v rumburské Loretě

kulisa Hlavní turistickou sezónu vítá loretánská kaple s ambity v Rumburku novou výstavou dobových kulis kostelních her. V ambitech památky se od 1. do 30. dubna představují dvě desítky dobových kulis a další dekorace, které doprovázely církevní slavnosti v Rumburku. Vystavené exponáty pocházejí z depozitáře Lorety. Opožděná vernisáž se uskuteční v sobotu 18. dubna ve 14.00 hod. při příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. O hudební vystoupení se postará dětský pěvecký sbor Poupata z MŠ Sukova ul. v Rumburku. První dubnový den současně přechází otevírací doba v Loretě v Rumburku na letní režim, otevřeno je od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod.

Scénograficky řešená pozadí znázorňovala části architektury a používal je zřejmě Spolek kostelních her z Rumburk (Verein der Rumburger Kirch-spiele), který je doložený k roku 1929 při slavnosti svěcení nových zvonů na vstupní věži Lorety v Rumburku. „Vystaveny jsou dřevěné desky a plátna s malovanými výjevy, rozkládací paravány s výjevy ze Starého zákona a motiv Zvěstování Panně Marii a scéna Ukřižování Krista,“ uvedl páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí. Součástí výstavy jsou i do češtiny přeložené texty staré rumburské vánoční hry, otištěné roku 1922 v Rumburger Zeitung. A dále pastýřská hra ze Starých Křečan u Rumburku, kterou roku 1910 písemně vydal Fritz Wenzel.

„Vystavené exponáty neprošly restaurátorským zákrokem, přesto nás příjemně překvapila jejich barevnost. U jiných naopak zarmoutil neutěšený stav. Přednost v těchto letech dostává stavební obnova celého loretánského areálu a záchrana nástropních maleb, restaurování vnitřního inventáře se dostane na řadu až později,“ uvedla průvodkyně Barbora Hildebrandtová.

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk představením kulis kostelních her pokračuje v cyklu výstav, kterými návštěvníky seznamuje s běžně nepřístupnými exponáty. V roce 2008 takto vystavila dobová liturgická roucha.

Tisk Tisk | E-mail E-mail