Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na návštěvě u lékaře (bez poplatků)

Je smutným, statisticky prokázaným faktem, že rakovinou prsu onemocní každá osmá až desátá žena. Naštěstí dnes již existují metody, které nádor v prsní tkáni dokáží objevit velmi časně a takovýto nádor je pak velmi dobře léčitelný. Jak včas odhalit tuto nemoc nám dnes poradí MUDr. Petr Šváb.

To nejmenší, co pro sebe každá žena může udělat, je samovyšetření prsu. To by se automaticky mělo stát součástí osobní hygieny každé ženy, jelikož jen opakovaně prováděné naučí ženu rozpoznat jakoukoliv, byť jen drobnou odchylku. Samovyšetření má být provedeno vždy ve stejné době, nejlépe v první polovině cyklu, tj. po skončení menstruace. Nejprve je nutné pečlivě oba prsy prohlédnout před zrcadlem a následně všechna místa prohmatat. Blíže odkazuji na podrobně zpracovaný letáček VZP nebo na radu ženského či praktického lékaře, kteří by měli pacientce zasvěceně poradit, jak samovyšetření provádět.

V případě, že žena zjistí jakékoliv nesrovnalosti v prsní tkáni, musí co nejrychleji vyhledat lékařské vyšetření. Specializované vyšetření většině žen dnes umožní především mamograf a ultrazvuk. Mamografie je speciální rentgenová metoda. K ultrazvukovému vyšetření je třeba kvalitní přístroj. Toto vyšetření je obvyklou metodou u mladých či těhotných žen a mamografie se volí pouze výběrově. U žen nad 40 let je základní metodou vždy mamografie a ultrazvuk ji někdy vhodně doplňuje.

V České republice má každá žena nárok na bezplatné preventivní mamografické vyšetření od 45. do 69. roku věku ve dvouročních intervalech. Protože vyšetření mohou provádět jen pracoviště, která vyhověla náročným požadavkům, je třeba, aby si každá žena s pomocí svého praktického či ženského lékaře toto pracoviště vyhledala a pro některé z nich se rozhodla. V našem regionu přichází do úvahy Liberec, Česká Lípa a Děčín. Doporučení ke specializovanému vyšetření vydává obvodní nebo ženský lékař.

Tisk Tisk | E-mail E-mail