Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Od dubna se v Rumburku vydávají cestovní doklady s otiskem prstů

pasa Od středy prvního dubna 2009 dochází k další významné změně při vydávání cestovních dokladů. Tzv. biometrické pasy, které byly od září roku 2006 opatřeny digitální fotografií, jsou od dubna doplněny digitálním otiskem prstu. Evropská unie tak chce zajistit jednoznačnou identifikaci držitele průkazu a zabránit případnému zneužití dokladu.

Co tato změna znamená pro žadatele o vydání cestovního dokladu?

Vyřízení žádosti a vydání nového cestovního dokladu s biometrickými údaji spadá nyní jen do kompetence úřadů s rozšířenou působností, na Šluknovsku jsou to Rumburk a Varnsdorf.

Co to jsou biometrické prvky?

Je to digitální fotografie obličeje a digitální otisk prstů. Ty jsou pořizovány u každého žadatele, včetně dětí. U nich je stanovena jen jedna výjimka – dětem do šesti let nejsou z důvodu anatomických změn otisky prstů snímány.

Co musí občan udělat pro to, aby mu byl pas vydán?

Žadatel se musí na úřad dostavit osobně, zastoupení na základě plné moci není možné. Osobně se musí dostavit i děti, kterým má být pas vydán. Žadatel předloží pouze příslušné doklady, ale již nemusí předkládat žádný tiskopis ani fotografii. Údaj o zobrazení obličeje je pořizován přímo příslušným úřadem k tomu určenou speciální technologií, stejně jako snímání otisku prstu pomocí digitálního snímače. I podpis žadatele se pořizuje pomocí speciální technologie, takže s papírem a obyčejnou propisovačkou se při vyřizování pasu již nesetká.

Jaká je platnost cestovních dokladů?

Platnost cestovních dokladů u osob starších 15 let je deset let, u osob mladších má pas platnost pět let.

Bude možné i nadále dostat takzvaný blesk pas?

Ano, tato možnost zůstane zachována. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů, tedy bez biometrických prvků, bude možné získat během 15 dnů, pouze doba platnosti takového cestovního pasu bude omezena na šest měsíců.

Jaké jsou poplatky za vydání cestovního dokladu?

Za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji osobám starším 15 let, s dobou platnosti 10 let, je stanoven správní poplatek ve výši 600 Kč, za pas s biometrickými údaji s dobou platnosti pěti let, vydávaný dětem mladším 15 let, zaplatí žadatel 100 Kč a za cestovní pas bez strojově čitelných údajů (s dobou platnosti šesti měsíců, vydaný ve zkrácené lhůtě do 15 dnů) zaplatí 1.500 Kč.

Jak se bude lišit nový cestovní elektronický pas od stávajících cestovních pasů?

Nejvýznamnější novinkou elektronického cestovního pasu z pohledu běžného občana je především polykarbonátová (plastová) stránka, kde je uložen bezkontaktní čip s anténou a uloženými daty. Tato datová stránka obsahuje údaje o držiteli cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, ale také pouhým okem viditelná personalizovaná data a strojově čitelnou zónu. Trochu to připomíná běžnou platební kartu.

Jak dlouho to trvá, než je nový pas vystaven?

Zákon stanovuje 30 dnů na vydání nového cestovního pasu. Ale většinou to netrvá déle jak tři týdny.

Tisk Tisk | E-mail E-mail