Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vyšla skládanka k akcím pro veřejnost

Skládanka s akcemi pro veřejnost pořádanými Správou NP České Švýcarsko vyšla letos prvně v novém, společném regionálním vzhledu. Místním obyvatelům i turistům přináší širokou nabídku exkurzí, soutěží, přednášek, brigád i oslav pro přírodu významných dní. Veškeré akce jsou určeny pro laickou veřejnost, účastníci se tedy nemusí obávat příliš odborného zaměření. Pro usnadnění příprav na akci byly do skládanky doplněny také piktogramy informující o druhu akce, době trvání a u vycházek také o její délce.

Skládanku mohou zájemci získat především v informačních střediscích v regionu Českého Švýcarska. Seznam akcí pro veřejnost je k dispozici také na internetových stránkách Správy NP ČŠ www.npcs.cz – sekce Akce pro veřejnost.

 

18. 4. 2009 ‑Historická exkurze

Návštěva dvou vesnických památkových zón a kulturní památky Dolský mlýn. Sraz Kamenická stráň v 9.30 hod. u tabule naučné stezky věnované lidové architektuře.

18. 4. 2009 ‑Úklid černé skládky

pod Pravčickou branou. Sraz u Třech pramenů v 10.00 hod.

25. 4. 2009 Den Země

Soutěže, táborák, divadelní vystoupení pro děti. Sraz na terénní základně Buk na Kamenné Horce v Krásné Lípě ve 14.00 hod.

25. 4. 2009 Lesnické exkurze

Vycházka zaměřená na vývoj lesů v NP, vliv člověka na lesy v NP, přeměna porostů. Sraz Vysoká Lípa u hotelu Lípa v 10.00 hod.

30. 4. 2009 Uzávěrka soutěže

Uzávěrka vědomostní soutěže a soutěže o narozeninové logo NP.

Tisk Tisk | E-mail E-mail