Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Z první zóny národního parku České Švýcarsko zmizí černá skládka

V sobotu 18. dubna 2009 proběhne v Národním parku České Švýcarsko ve spolupráci s provozovatelem areálu Sokolího hnízda a za pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti úklidová brigáda zaměřená na odstranění letité černé skládky, která se nachází v obtížně přístupném terénu pod Pravčickou bránou. Sraz všech účastníků bude v 10.00 hodin u autobusové zastávky „Tři prameny“ (nástupní místo při výstupu k Pravčické bráně, červeně značená turistická cesta).

Historie této skládky sahá daleko před vznik národního parku. První výčep se u Pravčické brány objevil již v první polovině 19. století a lze předpokládat, že zhruba ve stejné době začala vznikat i skládka. V pozdější době si provozovatelé turistických služeb rovněž nelámali hlavu s likvidací odpadků, a tak byla během několika desetiletí skládka obohacena o množství rozbitých lahví, starých plechových hrnců a plastových kelímků. Teprve se vznikem národního parku ustaly také tyto praktiky v nakládání s odpady. Skládka však dodnes představuje nejen estetic-kou vadu, ale také nebezpečí pro živočichy, kteří se zde mohou poranit.

Již v uplynulých dnech zaměstnanci Správy NP České Švýcarsko vyzkoušeli postupy, jak odpad z místa nejlépe odvážet. Při odvozu odpadků bude na základě této zkušenosti využito i provizorní, několik desítek metrů dlouhé lanové dráhy.

Vítána je i pomoc veřejnosti

Správa NP České Švýcarsko zve k účasti na brigádě také dobrovolníky z řad veřejnosti, pro které bude jako poděkování připraven oběd v restauraci Sokolí hnízdo, vstup do areálu vyhlídek pod Pravčickou branou bude samozřejmě bezplatný. Dobrovolníci budou pro práci rozhodně potřebovat pracovní rukavice a odolnou obuv.

skladkaa

Černá skládka pod Pravčickou branou po desítky let nehezky dotvářela zdejší přírodu. Na snímku stráž přírody při prvním letošním úklidu skládky. Při dalších úklidech Správa NP ČŠ doufá také v pomoc dobrovolníků.

Tisk Tisk | E-mail E-mail