Informace k úpravě dopravního značení v Rumburku

Tištěné noviny 09/2009 | 7. 5. 2009 | Nezařazené

Rumburk • Dne 16. 4. 2009 byl upraven režim pohybu vozidel na místních komunikacích ul. Dvořákova a Hálkova. Vzhledem k tomu, že řidiči nerespektovali některá ustanovení zákona o pravidlech silničního provozu a průjezd těmito komunikacemi byl velmi obtížný (mnohdy i nebezpečný) a dohled ze strany orgánů policie byl nedostatečný – respektive neúčinný, bylo přistoupeno k úpravě MK Dvořákova na jednosměrný provoz a dále byla provedena úprava stání v ul. Hálkova. Toto uspořádání plně navazuje na schválenou koncepci úpravy křižovatky u gymnázia, která bude teprve realizována.

Nová úprava dopravního režimu má za cíl zajistit bezpečný průjezd vozidel a přitom legálně umožnit stání vozidel po jedné straně komunikace.

Odbor komunálních věcí

MěÚ Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/05/07/informace-k-uprave-dopravniho-znaceni-v-rumburku/