Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Obnova varhan ve Filipově pokračuje

Filipov • Generální rekonstrukce velkých varhan v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se dostala do závěrečné etapy. V pondělí 27. dubna začaly vlastní práce na opětovném sestavení varhan a všech komponent. Spolu s laděním varhan potrvají montážní práce do června letošního roku. Pracovníci firmy Eule v předcho-zích měsících demontovali všechny píšťaly a zjistili skutečný objem poškození varhan. Porušené píšťaly odvezli k od-bornému ošetření do Budyšína. Samotná varhanní skříň se přímo v bazilice ošetřila proti dřevokazným škůdcům. Některé části varhanní skříně byly natolik poničeny působením škůdců, že byly zcela vyměněny. V prostoru kúru proběhly zednické, truhlářské a natěračské práce. Byla opravena čtyři okna a ošetřena tepelnou izolací a vrstvou proti ultrafialovému záření. Rekonstrukci varhan připravila Římskokatolická farnost Jiříkov.

„Unikátní na záchraně varhan je skutečnost, že obnovu provede tatáž firma Hermann Eule z Budyšína, která nástroj před 121 lety postavila. Rekonstrukce varhan v celkové hodnotě 39 tis. EUR potrvá do 20. června 2009,“ řekl páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí. Účastníci tradičních letních varhanních koncertů, pořádaných občanským sdružením Arte Musica z Jiříkova, si už v letošním roce budou moci poslechnout zvuk zachráněného nástroje. Potřebnou částku se podařilo získat díky darům českých a německých věřících, posluchačů varhanních koncertů a příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti.

Tisk Tisk | E-mail E-mail