Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stipendium má přilákat žáky do řemeslných oborů

Zastupitelstvo kraje schválilo nové dotační tituly, které by měly podpořit středoškolské vzdělávání a sport v Ústeckém kraji. Na tyto programy vyhradil Ústecký kraj ze svého rozpočtu 59 milionů korun.

Stipendium pro žáky středních škol je prvním z dotačních a motivačních titulů, od něhož si zastupitelé slibují, že přivede žáky posledních ročníků základních škol ke studiu oborů, o něž dlouhodobě není mezi žáky velký zájem. Je to především obor čalouník, instalatér, klempíř, obkladač, pokrývač, tesař, řezník – uzenář, zámečník, zedník a aplikovaný chemik. Každý z žáků, který se na některý z uvedených oborů přihlásí, bude získávat měsíční stipendium a v případě vyznamenání ještě zvláštní prémii.

V prvním ročníku bude pobírat měsíčně 300 korun, za vyznamenání získá jednorázově 1.500 Kč. Ve druhém roce studia se stipendium zvýší o sto korun a odměna za vyznamenání bude 2.500 Kč, ve třetím ročníku přibude studentovi každý měsíc do peněženky celkem 500 Kč a za vyznamenání ho čeká sladká odměna ve výši 5.000 Kč.

Podmínkou pro vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a dobré chování. Stipendisté nesmějí mít ředitelskou důtku nebo sníženou známku z chování. Žáci vybraných oborů tak mohou získat za tři roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 21.000 Kč. Tento program by měl fungovat již od příštího školního roku.

Druhým motivačním programem pro středoškoláky je příspěvek na dojíždění. Ten bude náležet žákům, kteří navštěvují střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou školu působící na území Ústeckého kraje a kteří do ní dojíždějí z místa svého trvalého pobytu do jiné obce. Studenti studující ve stejném okrese tak měsíčně dostanou příspěvek ve výši 100 Kč. Ti, kteří dojíždějí do jiného okresu, dostanou o sto korun více.

V oblasti sportu schválili zastupitelé také dva nové programy. Tím prvním je rozvojový program S-P-O-R-T (Sport – Podpora – Otevřenost – Rozvoj – Talent) 2009, který je určen tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na opravy a údržbu sportovišť pro lepší sportovní podmínky sportovců.

Posledním z nových programů je dotační titul Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí Ústeckého kraje 2009, z něhož by měly být podpořeny reprezentační výběry startující pod hlavičkou Ústeckého kraje, reprezentanti ČR, kteří mají trvalé bydliště na území kraje, krajské reprezentace, sportovci do 18 let, jednotlivci i sportovní týmy, sportovní talenty, ale také mistrovství Evropy, světa, České republiky a ostatní významné akce se zahraniční účastí pořádané na území Ústeckého kraje.

Na projekty podpořené z tohoto programu bylo vyhrazeno až 21 milionů korun.

Tisk Tisk | E-mail E-mail