Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

K institutu veřejné služby se Rumburk zapojuje jako jeden z prvních

Rumburk • Od 1. ledna tohoto roku je zákonem umožněno zaměstnat osoby v hmotné nouzi, které vyplácí dávkové oddělení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Tento nový institut se nazývá veřejná služba, kterou může organizovat přímo město. Může ji však delegovat na svoji příspěvkovou či neziskovou organizaci. Rumburk se rozhodl, že ji bude realizovat vlastními silami a za pomoci pracovníků veřejně prospěšných prací, kteří budou vykonávat odborný a organizační dohled. Klienti, kteří budou mít zájem o zařazení do tohoto institutu, budou muset splňovat určité podmínky. Základním předpokladem je minimálně šestiměsíční pobírání dávek hmotné nouze a písemná žádost. Po zařazení klienta do veřejné služby bude jeho povinností odpracovat 20-30 hodin v kalendářním měsíci. Po splnění mu určitě nepoklesne jeho dávka hmotné nouze na částku existenčního minima, tj. 2020 Kč. Konečná výše dávky bude vypočtena individuálně po zadání parametrů do programu OK NOUZE.

Dotaci městu pro takto pracující občany poskytne i Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to na pojistné kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající službu způsobí nebo jí bude způsobena.

Z rozpočtu Města Rumburku již bylo vyčleněno 20.000 korun na zakoupení ručního nářadí, protože činnost pracovníků v této službě bude zaměřena zejména na úklid komunikací a veřejného prostranství včetně zvelebování zeleně.

Také pracovníci dávkového oddělení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Rumburku se na změnu připravují velmi svědomitě. Seznamují se s právními předpisy, počítačovým programem a již nyní vytipovali cca 150 v úvahu připadajících osob. Těmto osobám budou informace o možnosti využití veřejné služby poskytnuty tak, aby se institut mohl bez problémů rozběhnut již 1. července 2009.

Závěrem je nutné konstatovat, že celá věc je tak administrativně, organizačně a finančně náročná, že ne všechny obce měly odvahu se do institutu veřejné služby zapojit. Město Rumburk patří mezi ty obce, které k problému přistoupily jako jedny z mála, a významnou měrou tak přispělo ke snížení rizika sociálního vyloučení svých ohrožených občanů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail