Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Loretánská noc odkryje tajemství rumburského podzemí

Rumburk • Návštěvníci netradiční kulturní akce Loretánská noc 2009 se ve večerních hodinách v pátek 22. května seznámí s výsledky několikaletého průzkumu podzemních prostor barokní Lorety v Rumburku. Kromě koncertů dobové hudby, čtení regionálních pověstí a divadelního představení připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk na 22. hodinu přednášku „Loretánské podzemí II\“. Promítání podrobné fotografické a mapové doku-mentace přiblíží historii odvodňovacích chodeb, krypt, protileteckých krytů a sklepů. Průzkumné práce provedli v letech 2006-2008 členové a příznivci Českého svazu ochránců přírody – ZO Netopýr Varnsdorf a Minerálklubu Kruhu přátel muzea Varnsdorf.

„Průzkum v roce 2008 byl zaměřen mimo jiné na mapování a úplnou dokumentaci někdejšího barokního odvodňovacího kanálu, který začíná pod objektem Svaté chýše. Zde nás čekalo největší překvapení, původní, tři sta let staré dno bylo nalezeno až 4,5 m pod zemí. Současně bylo objeveno i odvodnění krypty pod Svatou chýší, což vlastníkovi Lorety v Rumburku v budoucnu umožní vyřešit stálý problém s podmáčením loretánské kaple. Dále byly provedeny i sondy do zazděných odboček a průzkum dosud nedostatečně prozkoumaných podzemních prostor v objektu bývalého kapucínského kláštera (dnes městská knihovna). Výsledky průzkumu jsou zachyceny na výstavě »Loretánské podzemí v Rumburku«, která je k vidění v čelní budově lorety,\“ uvedl vedoucí týmu speleologů Ing. Přemysl Brzák. Výsledky průzkumu má použít projekční kancelář na vyhotovení dokumentace potřebné ke zpřístupnění objektu, o něž usiluje Město Rumburk ve spolupráci s Děkanstvím Rumburk.

Podzemní prostory pod areálem kapucínského kláštera a Lorety v Rumburku pocházejí z různých období a byly vytvořeny a užívány k různým účelům. „Nejstarší podzemní prostor, krypta pod kapucínským kostelem sv. Vavřince, pochází z roku 1683, jako poslední byly vybudovány protiletecké kryty v roce 1944. Známo je na 377 m chodeb,\“ řekl páter Mgr. Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku a okolí.

Netradiční večerní zpřístupnění barokní Lorety v Rumburku pro rodiče a děti se připravuje na pátek 22. května 2009. Třetí Loretánská noc přinese mezi 20. a 23. hodinou koncert harmonikářky Jany Vébrové, dobovou hudbu, tvoření ve výtvarných dílnách, čtení regionálních pověstí, přednášku Loretánské podzemí II a opožděnou vernisáž výstavy Zmizelé Sudety. Premiérově bude zařazena divadelní pohádka a promítání dobových fotografií Rumburku a okolí. Akci pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk ve spolupráci se Základní uměleckou školou Rumburk v rámci Festivalu muzejních nocí 2009. Vstupné je 15 Kč.

Klára Mágrová

www.rumburk.farnost.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail