Poděkování za organizační pomoc při reji čarodějnic

Tištěné noviny 10/2009 | 21. 5. 2009 | Nezařazené

Městské policii – p. Jeřábkovi za kontrolu průběhu akce a průvodu městem; rumburským hasičům – p. Seidlovi za dohled při pálení vatry; SRASu – p. Englovi za povolení k užití části letního stadionu. Hlavní dík patří Městu Rumburk a ostatním sponzorům.

Pracovníci DDM

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/05/21/podekovani-za-organizacni-pomoc-pri-reji-carodejnic/