Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vyšší odborné školy v ČR se neruší!

Musím reagovat na článek v RN „Na Šluknovsku se chystá další slučování škol“, v němž krajský radní Ing. Jakubec mimo jiné konstatuje „…Navíc již teď je zřejmé, že se budou celorepublikově rušit vyšší odborné školy, protože vzdělání, které nabízejí v průběhu tří let s nevysokoškolským titulem DiS, nabízejí vysoké školy s vysokoškolským titulem bakalář…“ Jedná se o neprofesionální a diletantský výrok, který se nezakládá na pravdě a poškozuje nábor studentů do VOŠ Ústeckého kraje.

Transformace VOŠ v ČR (z důvodu pádu Topolánkovy vlády) se posouvá z rozhodnutí MŠMT ČR o tři roky. Tuto informaci jsme získali na valné hromadě Asociace VOŠ, která se konala v květnu 2009 v Praze a poskytl ji ředitel Odboru středního a vyššího odborného školství Ing. Miloš Rathouský. Transformace neznamená rušení VOŠ, ale jejich začlenění do systému terciálního vzdělávání. VOŠ se budou transformovat na profesní, bakalářské instituce, především v odlehlých regionech, které mají dostatek oborů a studentů, spolupracují s VŠ a aplikační sférou a nemají problémy s uplatněním absolventů. Všechny tyto požadavky naše škola splňuje!

Dle katalogu prací pro veřejnou správu je řešeno zařazení absolventů VOŠ do vyšších tarifních tříd než zařazení maturantů a dle ISTP jsou na stejné úrovni, jako bakaláři.

Na základě pozvání velvyslance USA v ČR jsem se zúčastnil spolu s Mgr. Vajsovou slavnostního banketu. Pozvaní hosté byli z řad vedení škol, kde působí lektoři anglického jazyka z USA. Akce se zúčastnila řada významných osobností, např. prof. Ondřej Matějů (autor připravované tzv. Bílé knihy), se kterým jsme pohovořili o podmínkách transformace VOŠ na profesní, bakalářské instituce. Potvrdil, že se nejedná o rušení VOŠ, ale o jejich začlenění do systému terciálního vzdělávání v různých modifikacích.

Paradoxem je, že v optimalizačním projektu na sloučení tří SŠ ve Varnsdorfu se počítá s otevřením dalších oborů VOŠ (cestovní ruch, hotelnictví a strojírenství), který zpracovala SŠSCR a SPŠT a který si krajský radní Ing. Jakubec pochvaluje.

Ing. Bc. Jan Hodničák

ředitel VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Tisk Tisk | E-mail E-mail