Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace pro autodopravce

Pro podnikatele, provozovatele autodopravy nákladními automobily o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny nebo autobusy nastává každoroční povinnost. Touto povinností je prokázání finanční způsobilosti dopravce dopravnímu úřadu (tím je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství) za každý kalendářní rok nejpozději do 31. 7. 2009. Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování živnosti. Pokud podnikatel oznámil živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, finanční způsobilost nemusí prokazovat. Potvrzení o finanční způsobilosti vydává Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství na základě písemné žádosti a doložení dokladů. Žádost si může podnikatel vyzvednout na živnostenském úřadě v Rumburku nebo na www.kr-ustecky.cz.

Potvrzení o finanční způsobilosti obdrží podnikatel ve dvojím vyhotovení, jedno vyhotovení doloží živnostenskému úřadu.

Ing. Jana Kusová

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Tisk Tisk | E-mail E-mail