Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak se veřejná cesta změnila v soukromý pozemek

Řeč je o části (bývalé) veřejné komunikace ve Starých Křečanech. Tato komunikace začíná u rybníka za restaurací Vídeň. Po několika stech metrech, za železničním podjezdem, je přehrazena plotem s bránou, aby po dalších zhruba 50 metrech opět pokračovala. Tento úsek, dle záznamu v katastru nemovitostí o výměře 101 m2, má v témž katastru číslo 2451/4 a jako vlastník je zde uvedena soukromá osoba. Jako způsob využití se uvádí „ostatní komunikace“. Co si představit pod tímto pojmem? Výklad je zřejmě dost široký, když majiteli umožňuje tuto část komunikace oplotit a využívat ji pouze pro sebe. Přitom zde byla léta cesta, kterou by i nyní mnozí uvítali, zejména cyklisté, aby se vyhnuli úzké a poměrně frekventované silnici směrem na Zahrady (ze Zahrad). Jak je možné, aby soukromník, vlastnící část veřejné cesty, znemožnil její využívání? Kdyby se jednalo o cestu, která vede někam do polí, snad by to nebylo na závadu, ale u cesty v obci, resp. její části, je to mírně řečeno poněkud neobvyklé.

Josef Englic, Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail