Dětský den s Lesy České republiky

Tištěné noviny 12/2009 | 18. 6. 2009 | Nezařazené

Pěkný, zábavný a naučný – tak lze popsat Dětský den s Lesy ČR, který pro žáky ZŠ V. Kováře připravila Lesní správa Rumburk.

Tímto bychom chtěli poděkovat jménem naší školy sponzorům a partnerům akce za výborně zorganizovaný program, ve kterém žáci zábavnou formou v rámci Lesní olympiády plnili vědomostní úkoly z živé přírody (stromy, zvěř, byliny). Každé stanoviště mělo svůj doprovodný program, při kterém žáci poznali na vlastní oči dravé ptáky, seznámili se s jejich životem a dozvěděli se plno zajímavostí z oboru myslivosti. Zahráli si na netopýry, zkusili si střelbu na terč a vyzkoušeli práci lesních dělníků, kde mohli porovnat starou a moderní techniku řezání dřeva. Vyvrcholením akce byla ukázka lesního stroje Harvestor při práci.Slavnostní vyhodnocení a příjemné občerstvení u ohně ukončilo celou akci. Do školy jsme se vraceli plni krásných dojmů a zážitků. Ještě jednou velké poděkování.

O. Kolářová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/06/18/detsky-den-s-lesy-ceske-republiky/