Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Leader – budoucnost venkova

Leader je metoda určená k financování projektů místních neziskových i komerčních subjektů ve venkovských oblastech. Jejím účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život. Hlavní prioritou Leaderu je zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova.

Program Leader je IV. Osa Programu rozvoje venkova, ze které je možné čerpat finance EU pro náš venkov.

Místní akční skupina Šluknovsko

Občanské sdružení MAS Šluknovsko bylo založeno v roce 2004.

Strategickými cíli MAS jsou zvýšení vzdělanosti obyvatelstva, koordinace vzdělávacích aktivit v souladu s požadavky trhu práce, podpora růstu objemu nových investic a vytváření nových pracovních příležitostí, zvýšení úrovně informovanosti a vytváření informačních a komunikačních technologií, zlepšení podmínek pro činnost ziskových i neziskových subjektů a postupné zvyšování životní úrovně obyvatelstva v dotčeném území.

MAS Šluknovsko je jednou z místních akčních skupin podpořených ve druhé etapě výběru k financování. Do území tak ročně přivede cca 10 mil. Kč (zatím není potvrzena alokace finančních prostředků). V současné době připravuje první výzvu k předkládání projektů z Programu rozvoje venkova.

MAS Šluknovsko bude provádět školení k jednotlivým výzvám a připravovat žadatele k úspěšnému podání svého projektu.

První seznámení s Programem rozvoje venkova je připravené již na 24. 6. od 16.00 hod. v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Všechny zájemce srdečně zveme.

Svoji účast potvrďte na e-mailovou adresu: massluknovsko@atlas.cz

Ing. Eva Hamplová

MAS Šluknovsko

Tisk Tisk | E-mail E-mail