Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zprávy z Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v Rumburku

Dozorčí rada společnosti schválila změnu ve svém vedení

Dlouholetý předseda dozorčí rady Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Ing. Jaroslav Sykáček (senátor a starosta města Rumburk), se dne 9. června 2009 rozhodl na zasedání dozorčí rady odstoupit z místa předsedy a člena dozorčí rady společnosti, a to k termínu 10. června 2009. Důvodem jeho odstoupení byla vysoká pracovní vytíženost při plnění výkonu funkce senátora mimo region Šluknovského výběžku.

Dozorčí rada společnosti na návrh Ing. Jaroslava Sykáčka, s účinností od 10. června 2009, jmenovala náhradním členem dozorčí rady společnosti Mgr. Ladislava Pokorného, místostarostu města Rumburk. Jmenovaný byl dále s účinností od 10. června 2009 zvolen předsedou dozorčí rady Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Změny byly přijaty plným počtem všech šesti hlasů členů dozorčí rady.

Představenstvo společnosti jmenovalo nového ředitele

Představenstvo společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. na svém zasedání dne 9. června 2009 projednalo výsledky doporučení tříčlenné komise výběrového řízení na obsazení pozice ředitele společnosti. Komise plným počtem svých hlasů doporučila představenstvu ze tří uchazečů o tuto pozici jmenovat pana Darka Švába. Představenstvo společnosti ho jmenovalo do pozice ředitele společnosti s účinností od 1. 7. 2009.

Pan D. Šváb působí v orgánech společnosti dlouhodobě. Od konce roku 2001 byl členem dozorčí rady, od poloviny roku 2004 členem představenstva. Od července 2007 zastává funkci předsedy představenstva společnosti. Od dubna 2005 současně vykonával pozici technicko-investičního náměstka ředitele společnosti. Od začátku roku 2009 byl představenstvem společnosti pověřen výkonem funkce ředitele společnosti.

Pan D. Šváb, který je předsedou představenstva společnosti, se diskuse a hlasování o tomto rozhodování představenstva společnosti neúčastnil.

Tisk Tisk | E-mail E-mail