Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Crrrr, Městská policie Rumburk, dobrý den…“

Rumburk • Takto začínalo cvičné tísňové volání klientů nízkoprahového zařízení Žijeme spolu na telefon strážníků Městské policie Rumburk. Jak zavolat na tísňovou linku se učí již na základní škole, ale při stresové zátěži se může udělat mnoho chyb, které pak mohou ohrozit život lidí. Proto si klienti zopakovali krizová čísla a vyzkoušeli si i samotné volání. Nadarmo se neříká: „Opakování je matka moudrosti.“
Téměř hodinovým povídáním o bezpečnosti v silničním provozu provázeli rumburští strážníci Jeřábek a Mark. Na žádost pracovníků charity byla prezentace zaměřena na bezpečnost cyklistů, neboť cyklovýlet bude jednou z mnoha akcí o letních prázdninách. Dvaadvacet účastníků besedy si nacvičilo průjezd několika křižovatek, všichni si zopakovali dopravní značky a zhlédli videa, která připomínají, jaké nebezpečné situace mohou v silničním provozu nastat. Důraz byl kladen na výbavu kola a ochranu cyklisty. Aktivní účast posluchačů odměnili strážníci reflexními samolepkami a dalšími prvky, jejichž používáním se zajistí vyšší bezpečnost na silnici.
To ale nebyla v červnu jediná přednáška. Do nízkoprahového klubu opět zavítala Eva Strnadová a s ní povídání o hygieně. I ona dokázala posluchače aktivně vtáhnout do přednášky a zodpověděla všechny jejich zvídavé dotazy.
Aktuální nabídka akcí pro klienty nejen nízkoprahového zařízení: www.charitarumburk.cz – sekce Kalendář akcí.
Zdeňka Mlatečková

Tisk Tisk | E-mail E-mail