Dětské výtvarné práce jsou k vidění v ambitech rumburské Lorety

Tištěné noviny 13/2009 | 2. 7. 2009 | Nezařazené

Rumburk • V prázdninových měsících probíhá v ambitech rumburské Lorety výstava výtvarných prací žáků a absolventů Základní umělecké školy v Rum-burku. Barokní křížová chodba se zaplnila třemi desítkami panelů s pracemi 120 dětí ze ZUŠ Rumburk. Loretánské ambity hýří barvami a nespoutanou dětskou fantazií od 11. června až do 28. srpna 2009. Výstava výtvarného oboru ZUŠ Rumburk ve školním roce 2008/2009 je přístupná od úterý do soboty v době od 10.00 do 17.00 hod. Vstupné je 15 Kč.
Hlavním tématem letošní výstavy byli Ptáci v souvislostech. Téma se prolínalo výukou v průběhu celého školního roku a zpracovávalo řadu měsíců. Žáci pod vedením učitelek Jitky Dvorské a Ing. Hany Dvorské se na ptačí říši podívali ze široka, opeřence zobrazili při hledání potravy i v úkrytech, zajímala je ptačí mláďata i přirození nepřátelé. Malí výtvarníci přitom použili různorodé materiály, malířské, grafické i kombinované techniky. Z keramiky vytvářeli celé ptačí rodinky i s hnízdy, z plastových lahví pak aranžmá v podobě létajícího hmyzu. Ti nejmladší vystavili pohybové kresby ptáků. Druhá skupina dětí pod vedením ředitele ZUŠ Rumburk Mgr. Pavla Kacafírka vystavila práce na téma rozbouřené živly (oheň, voda, vítr), život v polárních krajích, metamorfózy (proměny věcí a zvířat) a variace na téma masky (kresba, malba a kolorované linoryty).
Výstava rumburské ZUŠ patří k tradičním, pořádá se už od roku 1970. Nejprve ji hostilo rumburské muzeum, poté dům kultury a od roku 1997 Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk v ambitech Lorety v Rumburku.
Klára Mágrová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/07/02/detske-vytvarne-prace-jsou-k-videni-v-ambitech-rumburske-lorety/