Filipovské varhany opět promlouvají

Tištěné noviny 13/2009 | 2. 7. 2009 | Nezařazené

Jiříkov, Filipov „Zvuk varhan dělá svatou mši krásnější a důstojnější. Varhanní hudba za nás promlouvá k Bohu a zprostředkovává nám rozhovor s ním,“ pronesl generální vikář Litoměřické diecéze P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsr. jen malý okamžik před tím, než v poslední červnovou neděli (28. 6.) slavnostně vysvětil nově zrekonstruované varhany Baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově.
Páter Přibyl byl také tím, kdo měl tu čest po sedmiměsíční pauze tento výjimečný hudební nástroj znovu rozezvučet. Ušlechtilé tóny 121 let starého hudebního nástroje zazněly chrámovou lodí a silně zapůsobily na stovky návštěvníků z Čech i Německa, kteří se zúčastnili nejen slavnostního žehnání, ale i následné mše svaté. Při ní zpívali členové Filipovského chrámového sboru pod vedením Martiny Bogarové, na varhany poté hrál filipovský varhaník Jiří Chlum.
Právě tento muž je tím, kdo se nejvíce zasadil o generální opravu varhan a de facto tak tento skvost zachránil před zničením. Díky jeho úsilí se podařilo sehnat od českých, a především německých dárců, např. z Leutersdorfu, Neugersdorfu a dalších obcí, většinu potřebných finančních prostředků na jejich opravu. Štědrým dárcem byl i Česko-německý fond budoucnosti, ale také posluchači filipovských varhanních koncertů. Generální rekonstrukci v celkové výši 42000 EUR zaštítila Římskokatolická farnost Jiříkov.
Rekonstrukci měla na starosti německá firma Hermann Eule z Budyšína, která nástroj v letech 1887 až 1888 postavila. Ke své práci využila i původní dokumentaci, která se zachovala navzdory ekonomickým a politickým zvratům, které firmu v minulém století zasáhly.
Začátkem tohoto roku pracovníci firmy Eule demontovali všech 1800 varhanních píšťal, z nichž většinu odvezli k opravě do Budyšína. Ostatní byly opraveny a odborně ošetřeny přímo na místě, stejně jako varhanní skříň a okna na kúru. O opravu dřevěných prvků a varhanní konstrukce se postarala firma Truhlářství Knazovič a syn z Rumburku.
Podle Jiřího Chluma jsou filipovské varhany s opusovým číslem 44 výjimečným nástrojem, který umožňuje autentickou interpretaci především romantické varhanní literatury 19. století.
Jejich nový a čistý zvuk budou moci zhodnotit návštěvníci filipovské baziliky již v nejbližších dnech, a to při třetím ročníku mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově / Geistliche Orgelmusik in Filippsdorf, který v bazilice pořádá občanské sdružení Arte Musica. Při těchto koncertech se představí elitní varhanní umělci z Čech, Německa a Polska.

varhany_0

Generální vikář Litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl požehnal filipovským varhanům a byl prvním, kdo je po sedmiměsíční přestávce, vynucené rekonstrukcí, rozezvučel. Foto: gdo

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/07/02/filipovske-varhany-opet-promlouvaji/