Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Netradiční spojení duchovní a north-crossové hudby přineslo fantastický hudební zážitek

Oratorium ke cti sv. Pavla, které se rozeznělo pod chrámovou klenbou kostela sv. Václava ve Šluknově 29. června, přineslo stovkám posluchačů nevšední a fantastický zážitek. Třináct hudebních skladeb z pera šenovského skladatele Patrika Englera přednesl Vilémovský chrámový sbor a north-crossová kapela Toxic People. Výsledek tohoto hudebního spojení byl nečekaný nejen pro posluchače, ale i pro samotného autora oratoria Patrika Englera.

Vytvořit duchovní hru, nebo lépe řečeno operu, se Patrik Engler rozhodl ve chvíli, kdy papež Benedikt XVI. vyhlásil tento rok rokem sv. Pavla. Ale od první myšlenky k prvnímu partu uběhlo několik měsíců, které Patrik Engler strávil studiem Pavlových svatých textů, ze kterých čerpal inspiraci pro sepsání libreta. Při jejich čtení v něm však uzrála myšlenka zapojit do hry více lidí a subjektů, a ne jen chrámový sbor.

„Studium Pavlových textů pro mě bylo neobyčejným přínosem,“ vyznává se Patrik Engler. „Zjistil jsem, že tento muž, který sám byl dlouho nevěřící, byl po svém pokřtění velice tolerantní vůči lidem nepokřtěným. Nerozděloval lidi na křesťany a nekřesťany, ale na lidi dobré vůle. Díky svému vlivu a charismatu dokázal spojovat národy, lidi zne-svářené a jinak smýšlející. A právě v tom okamžiku jsem si uvědomil, že i při oratoriu bych mohl spojit hudební žánry zdánlivě spolu nesouvisející. Hudbu měkkou, melodickou, duchovní, s hudbou rytmickou, tvrdou a moderní.“

Se svým nápadem se svěřil zpěvákovi kapely Toxic People Petru Bydžovskému, který, stejně jako jeho kolegové, se pro tento projekt okamžitě zapálil.

„Napsal jsem pro ně první party a přinesl jim je, aby je mohli nastudovat, ale k mému překvapení mě odmítli. Oni totiž neumí noty,“ vzpomíná s úsměvem na úplné začátky skladatel, které-mu nezbylo nic jiného, než svůj hudební záměr nahrát do počítače a předat ho „toxíkům“, aby si ho naposlouchali a zahráli z paměti.

Mezitím vznikaly první skladby pro hudbu duchovní, z nichž nejdůležitější a nejzásadnější je Velepíseň lásky.

„Oratorium má tři části. První popisuje část života sv. Pavla před jeho obrácením, druhá po obrácení a třetí je část apoštolská,“ vysvětluje Patrik Engler. Klíčové okamžiky z Pavlova života představily, kromě hudby samotné, děti z divadelního kroužku ŽS Vilémov pod vedením Jitky Kopřivové.

Vilémovský chrámový sbor představuje sbor andělů. Party Anděla Strážného napsal Patrik Engler pro svou ženu Markétu a sv. Pavla zpíval Petr Bydžovský. Právě sóla těchto zpěváků patřila k tomu nejlepšímu, co ve sv. Václavu zaznělo. Skvělý a suverénní přednes, jiskrný soprán Markéty Englerové a sametový bas Petra Bydžovského ocenili posluchači potleskem na otevřené scéně. Engler vystihl kvality obou zpěváků a umožnil jim, aby předložili divákům ze sebe to nejlepší.

„Chtěl jsem, aby ten příběh oslovil dnešního mladého člověka,“ vysvětluje Patrik Engler, který tomuto záměru podřídil nejen hudbu, ale přizpůsobil i mluvené slovo. Texty tak byly plné současných výrazů, jako „to je hustý,“ nebo „byl to člověk V.I.P.“ atd. U překvapených diváků tato, pro kostel nezvyklá řeč často vyvolala úsměv na tváři, ale o to víc jim byla blízká a pochopitelná.

Důkazem byl i dlouhotrvající potlesk stovek posluchačů ve stoje, a dokonce i vynucení si přídavku a spousta květinových darů nejen pro sólisty, ale i pro autora oratoria Patrika Englera.

„Byl to příjemný pocit,“ odpovídá velice skromně Patrik Engler na otázku, jak se cítil po představení. „Byla to zásluha všech, kteří se na tom se mnou podíleli,“ dělí se o uznání. Přitom nebylo možné nevšimnout si jeho šťastného výrazu, když dozněly poslední tóny oratoria. „Ale sám jsem byl zvědavý, jak dopadne spojení těchto dvou hudebních stylů. Jistou představu jsem si udělal už při první zkoušce, ale při vystoupení ve Šluknově jsem byl nadšen tím, jak krásně to všechno fungovalo, jak krásně se to podařilo skloubit,“ přiznává.

Je možné, že Oratorium ke cti sv. Pavla zazní ještě několikrát a že se skladbami Patrika Englera se posluchači ještě setkají. Zatím má na svém kontě několik duchovních skladeb, dvě mše, čtyři skladby pro Rumburský komorní orchestr, a především sólo pro fagot s názvem Křížová cesta. Již nyní ale uvažuje o dalším oratoriu, tentokrát ke cti sv. Bartoloměje.

engler1

Skladatel Patrik Engler při závěrečné děkovačce se svou manželkou a sólistkou Vilémovského chrámového sboru Markétou. Foto: doucha

Tisk Tisk | E-mail E-mail