Zavedení datových schránek se odsouvá

Tištěné noviny 14/2009 | 16. 7. 2009 | Nezařazené

Rumburk • Starostové a jimi pověřené osoby z celého Šluknovského výběžku se sešli v pondělí 29. června na rumburské radnici, aby se zde dozvěděli nejžhavější novinky o datových schránkách. Ty se měly začít používat prvního července letošního roku, ale novelou zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se termín povinného spuštění datových schránek posunul až k 1. listopadu. „Rumburk předběžně počítá se spuštěním nového systému vyřizování písemností od září, protože chce vyčkat na první zkušenosti z jiných úřadů,“ komentoval tuto změnu Ing. Lumír Kus, vedoucí oddělení ICT úřadu, a dodal, že tento provoz bude do listopadu v podstatě zkušební. Zároveň upozornil na zákonnou povinnost začít používat datové schránky nejdéle do 15 dnů po zaregistrování se přístupovými údaji. Přístupový kód obdrží od ministerstva vnitra oprávněná osoba, kterou je vždy starosta obce. On pak pověří příslušné pracovníky správou a obsluhou datové schránky.

Změny se dotknou i některých dalších subjektů, například základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi města a jsou zapsané v obchodním rejstříku. Ty budou komunikovat s orgány veřejné moci přes datové schránky. S komunikací s dalšími subjekty se počítá v průběhu roku 2010.

„Protože je možné v souvislosti s datovými schránkami čerpat dotace z evropských fondů, zabýváme se případným zřízením tzv. technologického centra na Městském úřadě v Rumburku. S tím souvisí povinnost vybudovat datové úložiště, poskytovat spisovou službu, zajišťovat pravidelná školení a poskytovat další služby okolním obcím,“ informoval Ing. Kus. Doplnil ještě, že obce mohou využívat třeba jen jednu z nabízených forem spolupráce. V našem případě je však dotace podmíněna podpisem smlouvy o spolupráci s minimálně devíti obcemi ze správního obvodu k používání datového úložiště.

V závěru jednání uvedl tajemník úřadu JUDr. Majzlík, že se neustále mění informace ohledně zřízení a rozjezdu datových schránek, a proto nabídl přítomným možnost konzultace s odbornými pracovníky z rumburského úřadu, kteří v případě vyžádání i příslušný obecní úřad navštíví.

Dagmar Žáková

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/07/16/zavedeni-datovych-schranek-se-odsouva/