Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Změna v přidělených dotacích na podporu činnosti nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009

Rada města Rumburk dne 12. března 2009 projednala a rozhodla svým usnesením 1340/2009 o přidělení dotací na podporu činnosti nestátních neziskových organizací pro rok 2009. Celkem bylo podáno 111 žádostí, z toho bylo zamítnuto 11. Mezi zamítnutými byla i žádost Divadelního souboru Hraničář na projekt „Divadelní představení Charleyova teta“.

RM na své 103. schůzi dne 26. 6. 2009 usnesením 1513/2009 změnila rozhodnutí a přidělila DS Hraničář na projekt „Divadelní představení Charleyova teta“ dotaci ve výši 10.000 Kč. Celkem tedy bylo rozděleno z rozpočtu města Rumburk mezi 101 žádostí NNO pro rok 2009 1.010.000 Kč.

Přehled o přidělených dotacích na podporu činnosti NNO v roce 2009 je zveřejněn na internetových stránkách města: Městský úřad > informace odborů > Odbor školství kultury a tělovýchovy.

Tisk Tisk | E-mail E-mail