Změna v přidělených dotacích na podporu činnosti nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009

Tištěné noviny 14/2009 | 16. 7. 2009 | Nezařazené

Rada města Rumburk dne 12. března 2009 projednala a rozhodla svým usnesením 1340/2009 o přidělení dotací na podporu činnosti nestátních neziskových organizací pro rok 2009. Celkem bylo podáno 111 žádostí, z toho bylo zamítnuto 11. Mezi zamítnutými byla i žádost Divadelního souboru Hraničář na projekt „Divadelní představení Charleyova teta“.

RM na své 103. schůzi dne 26. 6. 2009 usnesením 1513/2009 změnila rozhodnutí a přidělila DS Hraničář na projekt „Divadelní představení Charleyova teta“ dotaci ve výši 10.000 Kč. Celkem tedy bylo rozděleno z rozpočtu města Rumburk mezi 101 žádostí NNO pro rok 2009 1.010.000 Kč.

Přehled o přidělených dotacích na podporu činnosti NNO v roce 2009 je zveřejněn na internetových stránkách města: Městský úřad > informace odborů > Odbor školství kultury a tělovýchovy.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/07/16/zmena-v-pridelenych-dotacich-na-podporu-cinnosti-nestatnim-neziskovym-organizacim-pro-rok-2009/