Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ohlédnutí za měsícem myslivosti

Šluknovský výběžek • Červen je v přírodě symbolem nově se rodícího života. Proto byl již před padesáti lety u nás prohlášen měsícem myslivosti. Je spojován s ochranou narozených srnčat, které srny často rodí (kladou) do luk a polí. A tady nastává problém, protože červen je také měsícem senoseče.
Rozmary letošního počasí je zbytečné příliš rozvádět. Celý roční koloběh jakoby kamsi pospíchal. Díky tomu spatřila řada srnčat světlo světa již v polovině měsíce května, dokonce byly zazna-menány případy ze začátku května, tedy o měsíc dříve, než bývá obvyklé!
A protože se také senoseč v převážné části výběžku opozdila, přečkala naše mláďata toto období živá a zdravá. S povděkem sledujeme snahu zemědělců hlásit myslivcům sklizeň pícnin. Tradičně se ozývá jako první pan Bican ze Zemspolu Velký Šenov. Letos poprvé zkoušíme na našem území akustické plašiče zvěře, které hlasitým pípáním zvěř v noci před příjezdem žacích strojů z porostů vypudí. Doufáme, že nepopudí též rekreanty, obyvatele a za-milované. Je potěšitelné, že si nenápadné přístroje pořídili kromě myslivců i zemědělci, a to pan Houdek ze Šluknova a pan Strejc z Rumburku.
První zprávy z terénu jsou příznivé, ztráty mláďat jsou mnohem menší než v letech předchozích.
Velmi úspěšně proběhl v pátek 12. 6. Den myslivosti v Dolní Poustevně. Tentokrát v pláštěnkách dorazila do areálu Čtverec bezmála stovka dětí prvního stupně zdejší základní školy. Bohatý program pro ně připravili obětaví členové mysliveckého sdružení Skřivánčí vrch, nejsevernějšího spolku tohoto typu v ČR. Kromě vyprávění o lese a jejich obyvatelích děti pobavila i poučila ukázka dravců chovaných a cvičených studenty a učiteli Střední lesnické školy ve Šluknově. Protože počasí příliš nepřálo, byla trať soutěžní stezky poněkud zkrácena. Odměnou všem závodníkům byly zážitky, hodnotné ceny i pohoštění, které myslivci připravili.
Přehlídkou chovatelských úspěchů i neúspěchů je pro myslivce každoroční výstava trofejí. Letos se konala poslední červnový víkend v krásném, leč trochu vzdáleném prostředí Jílovského zámku. Jako obvykle na pořádání této akce přispělo jako první město Rumburk.
Léto je v plném proudu. Myslivci mají žně. Pokračuje lov srnců a divokých prasat, od měsíce srpna začíná také lov naší královské zvěře – zvěře jelení.
V tomto období se také opravují krmelce a pozorovatelny (v myslivecké mluvě posedy a kazatelny), hlavně však myslivci připravují krmivo na zimní období – seno a letninu, například sušené maliní, jeřabiny a kopřivy. Touto cestou naši dobrovolní i profesionální ochránci přírody v zeleném žádají veřejnost, aby se v lesích i při jejich okrajích chovala tiše, neplašila zvěř, nepouštěla psy, nejezdila tam motorovými vozidly. Čtyřkolky si v této souvislosti vysloužily pověst novodobé škodné. Také je třeba odolat návštěvám pozorovatelen. Hrozí zde totiž nebezpečí úrazu, a to hlavně díky předchozím neukázněným návštěvníkům. Všem ukázněným pak děkují za spolupráci a přejí krásné zážitky v letní přírodě, jako například pozorování vzácných luňáků červených.

Ing. Josef Zibner
státní správa myslivosti Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail