Srpnová slavnost Porciunkule opět v rumburské Loretě

Tištěné noviny 15/2009 | 20. 8. 2009 | Nezařazené

Rumburk • Odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule proběhla v sobotu 1. srpna v rumburské Loretě. Hlavním celebrantem mše svaté byl kapucínský kněz, páter Marek Socha OFM Cap. z pražské Lorety. Součástí slavnosti byl koncert duchovní hudby hudebníků z pražské Lorety, beseda o životě v kapucínském řádu a promítání filmu Ivetka a hora.
Porciunkule má v Rumburku více než třísetletou tradici. Tzv. františkánskou pouť slavili řeholníci z rumburského kapucínského kláštera již roku 1685.
„Svátek Porciunkule má kořeny ve 13. století a je spojen s mnišskými řády, které se hlásí k odkazu sv. Františka z Assisi. Pro loretánskou kapli v Rumburku, která byla součástí kapucínského kláštera sv. Vavřince (dnes městská knihovna), to byla nejvýznamnější církevní slavnost v roce. Kvůli ní do Rumburku až do I. světové války každoročně přicházeli věřící z celých severních Čech a Horní Lužice,“ připomněl P. Jozef Kujan ze salesiánské komunity. Slavnost byla i mezníkem, podle nějž kapucíni označovali události, které se v loretě staly. „Tradice slavnosti Porciunkule v Rumburku přetrvala i rok 1950, kdy došlo k násilné likvidaci mužských klášterů v Československé republice. Naposledy je doložena ještě v 60. letech 20. století. Opětovně se do rumburské Lorety vrátila v 90. letech 20. století a pravidelně se slaví od roku 2007,“ dodává průvodkyně v rumburské Loretě Barbora Hildebrandtová.
Slavnost Porciunkule je spjata s osobností sv. Františka z Assisi, který se ve 13. století staral o kostelík zasvěcený Panně Marii Andělské, nazývaný Porciunkule (v překladu podíleček, lat. portio = podíl), který stál nedaleko Assisi. Zde se po návratu z Říma se svými bratry usadil, se sv. Klárou zde založil druhý františkánský řád a připravil počátek řádu klarisek, a zde také zemřel. Podle tradice obdržel sv. František od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Datum svátku je stanoveno na 2. srpna, nebo nejbližší dny.
Klára Mágrová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/08/20/srpnova-slavnost-porciunkule-opet-v-rumburske-lorete/