Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Střecha barokního kostela ve Starých Křečanech je v havarijním stavu

kostel0011 Staré Křečany • V plném proudu jsou letošní stavební práce na obnově dominanty Starých Křečan, kostela sv. Jana Nepomuckého. Vlastník objektu, Římskokatolická farnost Staré Křečany, se kvůli havarijnímu stavu pustila do opravy střechy hlavní lodi. Po odkrytí krytiny bylo zjištěno ještě větší poškození nosných trámů dřevokazným hmyzem a houbami, než se předpokládalo. Letošní stavební práce na kostele dosáhnou výše 950 tisíc korun. Příspěvek na obnovu poskytl Ústecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, Biskupství litoměřické, obec Staré Křečany a soukromí dárci. Celková obnova střechy byla projektantem stanovena na 8 mil. Kč. Kromě vlastní obnovy kostela sv. Jana Nepomuckého nechala Římskokatolická farnost letos vypracovat stavebně-historický průzkum stavby a projektovou dokumentaci na kompletní obnovu střechy.
„Stav střechy kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech je havarijní. V roce 2008 došlo vlastní vahou ke zřícení části střešního pláště. V letošním roce jsme zjistili výskyt velmi agresivní houby – dřevomorky domácí. Podle posudku statika je stav krytiny na střeše neúnosný a v případě, že brzy nedojde k výměně krytiny a krovu, hrozí poruchy klenby, vedoucí až k jejímu zřícení. Krytinu střechy tvoří směs dřevěného šindele, plechu a betonových tašek. Respektujeme doporučení zástupců památkové péče a chceme, aby byla celá střecha časem pokryta pálenou taškou a věž měděným plechem,“ uvedl páter Jozef Kujan. Stavební obnova barokní sakrální stavby byla zahájena v roce 2008 opravou části poškozeného krovu. U poloviny kostela byly vybudovány vnější odvětrávací kanálky a vsaková dešťová kanalizace.
Kostel sv. Jana Nepomuckého je cenným dokladem barokní sakrální architektury, na níž jsou zvláště cenné dochované historické konstrukce bez pozdějších znehodnocujících přestaveb. Jedná se o jednolodní pozdně barokní stavbu s věží v průčelí. Kostel byl postaven v letech 1736-1741. Stavitelem byl pražský architekt Jan Jiří Aichbauer, mimo jiné autor kostela Narození Páně u pražské Lorety. Návrhy architektury hlavního a bočních oltářů dodal známý vídeňský architekt Johann Lucas Hildebrandt. Kostel tvoří spolu s budovou fary a márnice hodnotný celek, vynikajícím způsobem zapojený do krajiny. Kostel sv. Jana Nepomuckého charakterem svého vnitřního prostoru dokládá důležité vývojové stádi-um venkovských kostelů (tzv. Landkirchen) v 1. polovině 18. století, vyplývá ze stavebně-historického průzkumu kostela, který v letošním roce pro starokřečanskou katolickou farnost vypracovala Mgr. Táňa Nejezchlebová z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a kunsthistorik Mgr. Petr Mandažiev.

Klára Mágrová

Tisk Tisk | E-mail E-mail