Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stromy před rumburským gymnáziem jsou zachráněny

gympl0011 Z posledního rozhodnutí orgánu ochrany přírody vyplývá, že povolení kácet stromy u gymnázia bylo zrušeno. Pro tuto chvíli tedy můžeme s radostí konstatovat, že zdravý rozum, úcta k historii a vztah k životnímu prostředí vítězí. Zasloužilo se o to naše Myslivecké sdružení Jiskra Rumburk o.s., a přede-vším Spolek občanské solidarity Rumburk, který jednání dotáhl do konce a jemuž patří naše uznání a dík. Poděkování patří také podpoře a pomoci velké části občanské veřejnosti. Mrzí nás v tomto směru váhavý postoj rumburské inteligence.

Zachování skupiny stromů u gymnázia jistě ocení studenti a pedagogové školy, protože je významně chrání před škodlivinami z hlavní průtahové komunikace městem, která zde v letech 1908 až 1961 nebyla. Po vhodném a citlivém ošetření stromy rozhodně neuberou kráse renovované budovy.

Nepokácením Lípy Svobody z roku 1968, vysazené u gymnázia u příležitosti 50. výročí vzniku Československé republiky z vlastenecké vůle občanů Rumburku, pedagogů a žáků tehdejší SVVŠ a ZDŠ v Komenského ulici, s vyloučením jakýchkoliv politických organizací, včetně dětských a mládežnických (jak je nám pamětníkům některými později narozenými podsouváno), bude zachován poslední strom tohoto výročí v našem městě, protože ostatní, například v Parku Rumburské vzpoury, se nedochovaly. Rád bych se v tomto směru mýlil a prosím čtenáře o případné upřesnění. Také další stromy u gymnázia symbolizují lidské city a ušlechtilé touhy po přátelství a míru, konkrétně jde o navázání nových vztahů s německým národem v tehdejší NDR a přátelství s ostatními školami v republice.

Nezávisle na předchozí záležitosti jsem zachytil signály, že krásnou tradici vysazování stromů přátelství chtějí založit někteří učitelé a žáci našich škol, což je velmi povzbudivé. Vždyť každý strom je pro nás darem, darem života.

Ing. Josef Zibner

Myslivecké sdružení Jiskra

Rumburk o.s.

Tisk Tisk | E-mail E-mail