Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče

Vzhledem k častým dotazům k problematice pravidelného školení řidičů vydalo ministerstvo dopravy stanovisko ke lhůtám pravidelného školení.

Lhůta platnosti PPZŘ se započítává od data jeho vydání a končí po uplynutí pěti let od tohoto data. Zákonem 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno, že řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu sedmi hodin. Pro stanovení lhůt za účelem včasného absolvování pravidelného školení se vychází z data vydání PPZŘ. Prvního sedmihodinového pravidelného školení se řidič zúčastní kdykoliv v průběhu 12 měsíců po sobě jdoucích, počínaje datem vydání PPZŘ, nejpozději však v poslední den roční lhůty k datu jeho vydání.
Upozorňuji řidiče, aby si hlídali lhůty a včas absolvovali pravidelná roční školení, aby tak předešli problémům při vydání nového PPZŘ.

Alena Jánská
vedoucí OCDS MěÚ Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail