Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Železniční most u Vilémova bude opět bezpečný

Vilémov • Železniční most u Vilémova prochází v současné době nákladnou a rozsáhlou rekonstrukcí. Tu si vyžádal havarijní stav mostu, který již nebyl pro každodenní provoz bezpečný.
„Přestože most již dříve vykazoval řadu závad z důvodu oslabení korozí a je dlouhodobě hodnocen jako nevyhovující, byl v 80. letech pouze částečně opravován. Tehdy došlo k opravě a zesílení horních pasů podélníků, které nevyhovovaly normě pro uložení mostnic a byly oslabeny korozí. V současnosti ocelové konstrukce mostu vykazují na některých místech pokročilou míru koroze, že již nebylo možné nadále garantovat požadovanou přechodnost dané tratě traťovou třídou C2. Z těchto důvodů bylo přikročeno k opravě nejvíce zkorodovaných konstrukcí č. 5 a 6. a částečně č. 4, které jsou nad vodním tokem a v lesním porostu,“ uvedl tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.
„Během rekonstrukce budou opraveny více jak sto let staré ocelové konstrukce. Zároveň budou vyměněny jednotlivé zkorodované prvky hlavních nosníků a ztužení, zesílení dolních pasů podélníků v místě připojení na příčník a dále budou repasována pohyblivá ložiska, která vlivem koroze ztrácela svou funkčnost a tím hrozilo velmi závažné poškození spodní stavby. Na výše uvedených konstrukcích bude provedena komplexní protikorozní ochrana, pro kterou bude využito lešení potřebné pro opravu konstrukce,“ upřesnil situaci Pavel Halla.
Opravy mostu začaly 1. dubna tohoto roku a ukončeny budou 30. listopadu. Hlavní opravné práce probíhají v rámci výluky tratě mezi 17. srpnem až 30. zářím, při které zároveň probíhají další investiční akce, a to „Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz“ a „Rekonstrukce koleje Šluknov – Dolní Poustevna“.

amost1

Železniční jednokolejný Vilémovský most o sedmi otvorech pochází z roku 1904. Přemosťuje Karolinino údolí v obci Vilémov na traťovém úseku č. 1181 Rumburk – státní hranice SRN, Sebnitz v délce 21,502 km. Nosné konstrukce mostu tvoří dvě kamenné klenby na začátku a konci mostu (otvor č. 1 a 7) a pět stejných ocelových konstrukcí (otvor č. 2 až 6). Celková délka mostu je 217,30 m a výška mostu je 34 m. Sto let staré ocelové konstrukce jsou trámové příhradové, prosté nýtované se zapuštěnou mostovkou.

Tisk Tisk | E-mail E-mail