Cesta po kolejích do Německa se otevírá

Tištěné noviny 18/2009 | 8. 10. 2009 | Nezařazené

Dlouho očekávaná rekonstrukce železniční tratě z Dolní Poustevny do německého městečka Sebnitz se už pomalu stává skutečností. Na české straně se právě v těchto dnech dokončují poslední práce ke zprovoznění trati.
Podle tiskového mluvčího Správy železniční dopravní cesty Pavla Hally probíhají na dolnopoustevenském nádraží dvě na sebe navazující investiční akce, které byly uvedeny do zkušebního provozu 30. září. Dílo by mělo být definitivně dokončeno 30. listopadu. Obě akce jsou hrazeny z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. První z nich je rekonstrukce koleje v délce 2.331 metrů mezi Šluknovem a Dolní Poustevnou, čtyř železničních přejezdů a 45 metrů dlouhého nástupiště v Horní Poustevně. Celkové náklady na tuto rekonstrukci by neměly překročit 33 milionů korun.
Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz si ovšem vyžádalo dalších 38 milionů korun, přestože bylo nutné opravit jen 72 metrů jednokolejného úseku. Na to bylo použito 852 metrů nového materiálu, betonových pražců, kolejí S49 a dvě výhybky.
Zároveň musel být vybudován nový železniční přejezd a rekonstruováno nástupiště v délce 45 metrů. Po původních kolejích zbylo v zemi 274 metrů ocelových a 1.253 dřevěných pražců, které musely být demontovány.
Jak uvedl Pavel Halla: „Cílem stavby je umožnit zavedení mezistátního provozu na trati Rumburk – D. Poustevna – Sebnitz, přerušeného v roce 1945, a tím zajistit splnění Usnesení vlády č. 39 z 11. 1. 2006. Navazující stavbu (na německé straně; pozn.) připravují DB Netz a VVO, kde je již zažádáno o stavební povolení (pravděpodobně již obdrženo) a o poskytnutí finančních prostředků. Realizaci předpokládáme v roce 2010.“
Bývalá několikapatrová výpravní budova, která dnes žije již jen pošmournou nádražní restaurací, je majetkem Správy železniční dopravní cesty a je připravena k privatizaci.

anadrazi1

Šedesát let chátrající a téměř opuštěné nádraží v Dolní Poustevně se připravuje na otevření hraničního přechodu do SRN. Foto: gdo

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/10/08/cesta-po-kolejich-do-nemecka-se-otevira/